دفتر ازدواج تهران

شماره تلفن وآدرس دفاتر ازدواج اصفهان ,دفتر ازدواج اصفهان,دفتر ازدواج و طلاق اصفهان,دفتر ازدواج ارزان,محضرخانه,محضر,دفتر ثبت ازدواج

جستجوگر پیشرفته سایتآیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشید
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.سالن عقد خاطره
مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

دفاتر ازدواج و طلاق شهرضا

نام و نام خانوادگی

رضا طاوسي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

21

تلفن تماس

0321-3237230

کد پستی

86136-75554

آدرس دفترخانه

شهرضا خيابان حكيم فرزانه ميدان پيروزي جنب مدرسه القران الكريم نبش فرعي 9


نام و نام خانوادگی

سيد محمد ميرهادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

5

تلفن تماس

0321-3233336

کد پستی

86139-35941

آدرس دفترخانه

شهرضا - خيابان انقلاب اسلامي كوچه شماره 33


نام و نام خانوادگی

علي تصديقي شاهرضائي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

111

تلفن تماس

03212246400

کد پستی

8613917185

آدرس دفترخانه

شهرضا خيابان انقلاب اسلامي كوچه 39


نام و نام خانوادگی

محمدحسين ماهر

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

1

تلفن تماس

0321-3238700

کد پستی

8613646671

آدرس دفترخانه

شهرضا ميدان پيروزي ابتداي خيابان حكيم اسدا...


نام و نام خانوادگی

نعمت اله نجفي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

2

تلفن تماس

0321-2223789

کد پستی

86137-84157

آدرس دفترخانه

شهرضا خ صاحب الزمان جنب بانك مسكن


نام و نام خانوادگی

يحيي رهائي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شهرضا  

شماره دفترخانه

7

تلفن تماس

0321-2225777

کد پستی

86137-73361

آدرس دفترخانه

شهرضا خيابان حكيم الهي مجتمع راهيان مشعردفاتر ازدواج و طلاق شاهين شهر

 

نام و نام خانوادگی

حسنعلي يزداني جزي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

18

تلفن تماس

0312-5723919

کد پستی

8344159383

آدرس دفترخانه

استان اصفهان- گز برخوار- ميدان توحيد- ابتداي خيابان شيخ بهايي- طبقه فوقاني قرض الحسنه بقيه اله(ع)


نام و نام خانوادگی

روح اله خليلي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

206

تلفن تماس

03125230022

کد پستی

83146-35351

آدرس دفترخانه

شاهين شهر خ شهيد بهشتي بين فرعي 3 و 4-پلاك 2 طبقه اول


نام و نام خانوادگی

سيد عيسي كاظمي شياده

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

85

تلفن تماس

0312-5248929

کد پستی

83147-53151

آدرس دفترخانه

اصفهان-شاهين شهر-بلوار فردوسي-فرعي 4 شرقي-پلاك 85


نام و نام خانوادگی

سيد محمود محبوبي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

116

تلفن تماس

0312-5247282

کد پستی

8314966981

آدرس دفترخانه

اصفهان - شاهين شهر- حافظ شمالي - فرعي 3 غربي - پلاك 6


نام و نام خانوادگی

محمد بخشي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

117

تلفن تماس

0312-5281110

کد پستی

83148-96836

آدرس دفترخانه

شاهين شهر خ عطار بين ف 5و6 غربي


نام و نام خانوادگی

محمدرضا جلالي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / شاهين شهر  

شماره دفترخانه

162

تلفن تماس

0312-5248845

کد پستی

83148-93649

آدرس دفترخانه

شاهين شهر خ فردوسي بين فرعي 4و5 غربي طبقه فوقاني جنب كليد سازي


منبع:ssaa.irدفاتر ازدواج و طلاق خميني شهر

نام و نام خانوادگی

حسن قرباني كهريزسنگي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

39

تلفن تماس

0331-2324145

کد پستی

84341-78385

آدرس دفترخانه

خميني شهر -كوشك - بلوارامام -جنب قرض الحسنه فجر


نام و نام خانوادگی

سيد احمد ديباجيان

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

37

تلفن تماس

0311-3629100

کد پستی

84149-65661

آدرس دفترخانه

خميني شهر خ بوعلي طبقه دوم دفتر 73


نام و نام خانوادگی

سيدعلي هاشمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

51

تلفن تماس

03123765267

کد پستی

84319-87395

آدرس دفترخانه

خميني شهر درچه خيابان امام ميدان امام كوچه شفا پلاك 7


نام و نام خانوادگی

سيدمحمدكاظم ابطحي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

53

تلفن تماس

0311-3624999

کد پستی

84138-18537

آدرس دفترخانه

خميني شهر خيابان وليعصر(عج) جنب بيت العباس


نام و نام خانوادگی

علي نظري مومن ابادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

85

تلفن تماس

0311-3671286

کد پستی

8437135371

آدرس دفترخانه

خميني شهر بلوار الغدير جاده اصلي روستاي قرطمان كوچه شهيدغلامرضا حسن حيدري


نام و نام خانوادگی

فتح اله رحيمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

42

تلفن تماس

0311-3632681

کد پستی

8417685543

آدرس دفترخانه

خميني شهر ميدان شهدا ابتداي خيابان مدرس كوچه دوم دست راست كوچه شهيد شانفر


نام و نام خانوادگی

محمدجواد اشرفي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / خميني شهر  

شماره دفترخانه

119

تلفن تماس

0311-3671707

کد پستی

84149-58563

آدرس دفترخانه

خميني شهر خيابان بوعلي مقابل بيمارستان شهيد اشرفي اصفهاني اول كوچه بنياد شهيد


منبع:ssaa.irدفاتر ازدواج و طلاق استان اصفهان

نام و نام خانوادگی

سيدكمال ميرعبدالهي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

130

تلفن تماس

0311-3323302

کد پستی

81397-94731

آدرس دفترخانه

اصفهان-انتهاي خيابان آبشار سوم-كرارج-اشكاوند-بلوار اصلي-جنب كفش ملي


نام و نام خانوادگی

سيدمحمد طاووسي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

40

تلفن تماس

0311-6692675

کد پستی

81698-34698

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان هزار جريب نبش كوي امام ساختمان امير طبقه دوم بانك مسكن,


نام و نام خانوادگی

سيدمحمدباقر صفوي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

38

تلفن تماس

0311-2250999

کد پستی

81997-53588

آدرس دفترخانه

اصفهان - خيابان عسكريه - فرسان شمالي - نبش كوچه بهار - پلاك 50


نام و نام خانوادگی

سيدمحمدرضا احمدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

89

تلفن تماس

0311-6253613

کد پستی

8174754754

آدرس دفترخانه

اصفهان فلكه ارتش جنب بيمه اسيا


نام و نام خانوادگی

سيدمحمدعلي طباطبائي نسب

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

11

تلفن تماس

0311-4500110

کد پستی

8193747493

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان كاوه-خ فلاطوري ميدان آل محمد ساختمان ماهان طبقه اول-واحد يك


نام و نام خانوادگی

سيدمحمود ميرلوحي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

144

تلفن تماس

0311-6672117

کد پستی

81636-65393

آدرس دفترخانه

اصفهان-بلوارآيينه خانه-كوي آيينه خانه-بن بست آذر-پلاك 48


نام و نام خانوادگی

عباسعلي محمدي دهنوي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

177

تلفن تماس

0311-3222520

کد پستی

81891-44145

آدرس دفترخانه

اصفهان خ امام خميني شهرك رسالت- ابيتداي كيان پارس


نام و نام خانوادگی

عبدالحميد عابدي مديسه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

60

تلفن تماس

0311-6640116

کد پستی

8163836395

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالي نبش كوچه خرّم (43)ساختمان عرفان طبقه 3


نام و نام خانوادگی

عبدالله بهشتي زاده

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

133

تلفن تماس

0311-7767166

کد پستی

8174874675

آدرس دفترخانه

اصفهان بلوار كشاورز جنب كلينيك شبانه روزي دستگرد (آتيه)/


نام و نام خانوادگی

علي اكبر احمدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

64

تلفن تماس

0311-5579443

کد پستی

81989-43979

آدرس دفترخانه

اصفهان پل سرهنگ اول خ معراج روبروي سپيده كاشاني جنب دكتر راعي


نام و نام خانوادگی

علي اكبر صافي اصفهاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

5

تلفن تماس

03112294500

کد پستی

8155914933

آدرس دفترخانه

اصفهان. ميدان احمد آباد. خيابان ولي عصر.ابتداي خيابان صغير.روبروي حسينيه كربلائي ها


نام و نام خانوادگی

علي حبيبي توتكاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

86

تلفن تماس

03114537437

کد پستی

81936-13537

آدرس دفترخانه

اصفهان پل چمران ابتداي خيابان كاوه بطرف ترمينال جنب گز ترنج


نام و نام خانوادگی

علي رضا توكلي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

129

تلفن تماس

0311-5215503

کد پستی

81569-87134

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان جي روبروي ترمينال جي خيابان مطهري بن بست بهار پلاك 6


نام و نام خانوادگی

عليرضا حاجي باقري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

176

تلفن تماس

0311-7394546

کد پستی

81879-97678

آدرس دفترخانه

اصفهان رهنان خ شهيد هاشمي نژاد جنب قرض الحسنه شهداي رهنان كوچه 10 شهيد تركان


نام و نام خانوادگی

عليرضا نجفي اسكندري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

208

تلفن تماس

03117726368

کد پستی

8186646861

آدرس دفترخانه

خيابان آتشگاه-خيابان نبوي-روبروي آزمايشگاه گل ياس


نام و نام خانوادگی

غلامحسين مهديه نجف ابادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

182

تلفن تماس

0311-2287764

کد پستی

81996-14141

آدرس دفترخانه

اصفهان ميدان احمدآباد خيابان جي بن بست قلعه كاشفي پلاك 1


نام و نام خانوادگی

مجيد جعفري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

44

تلفن تماس

0311-7866861

کد پستی

81768-87134

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان وحيد حدفاصل چهار راه رودكي وفلكه ارتش مجتمع تجاري اداري بهشت طبقه اول واحد3


نام و نام خانوادگی

محسن بهشتي زاده

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

96

تلفن تماس

0311-7766696

کد پستی

8174735764

آدرس دفترخانه

اصفهان - سه راهي سيمين- ابتداي بلوار كشاورز (خ دستگرد)- جنب مسجد انبياء تلفن همراه :09135555698


نام و نام خانوادگی

محسن كياني قلعه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

108

تلفن تماس

0311-7719051

کد پستی

8186797665

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان آتشگاه ايستگاه شاطر عباس كوچه 47 طبقه فوقاني فروشگاه اسنوا


نام و نام خانوادگی

محمد جابري زاده

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

164

تلفن تماس

0311-2662595

کد پستی

81576-37111

آدرس دفترخانه

بزرگمهر/هشت بهشت شرقي /بعد از امامزاده زيد/ جنب مدرسه قائم/كوچه طباطبايي/پ37


نام و نام خانوادگی

محمد حسين معنوي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

115

تلفن تماس

0311-5595763

کد پستی

81977-67143

آدرس دفترخانه

خ زينبيه ايستگاه سلمان روبروي شيريني سي تو كوي فلك رفعت


نام و نام خانوادگی

محمد رضا كيهاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

43

تلفن تماس

0311-2681934

کد پستی

8154879434

آدرس دفترخانه

اصفهان خ بزرگمهر روبروي خيابان شهيد سپهبد قرني ساختمان شمس طبقه سوم


نام و نام خانوادگی

محمد شهبازي كوجاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

7

تلفن تماس

0311-3324039

کد پستی

81399-76598

آدرس دفترخانه

اصفهان خانه اصفهان خيابان رزمندگان جنب مدرسه رضايي


نام و نام خانوادگی

محمد علي امامي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

16

تلفن تماس

03112747231

کد پستی

8153743784

آدرس دفترخانه

اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهداي خواجو مقابل كوچه حسينيه احسان طبقه دوم فروشگاه مبل سازي صدف


نام و نام خانوادگی

محمد علي حيدري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

167

تلفن تماس

03126285828

کد پستی

81737-65756

آدرس دفترخانه

نجف آباد خ شريعتي كوچه حقيقت بن بست شريعتي بلاك 13


نام و نام خانوادگی

محمد علي رضائي ادرياني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

46

تلفن تماس

0311-7725373

کد پستی

8185739381

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان آتشگاه -حدفاصل خيابان وحدت وخ سردارمظاهري(شاطرعباس)مقابل بانك مسكن


نام و نام خانوادگی

محمد فولادي چقادري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

97

تلفن تماس

0311-3311216

کد پستی

81399-63471

آدرس دفترخانه

اصفهان خانه اصفهان ناسيونال خ ملت پلاك 127


نام و نام خانوادگی

محمد قنبري جلفايي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

48

تلفن تماس

0311-6250812

کد پستی

81739-83153

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان توحيد جنوبي روبه روي خيابان شهيد موحدي نيا پلاك63


نام و نام خانوادگی

محمد معصوم زاده

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

70

تلفن تماس

0311-2351862

کد پستی

8183858711

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان خرم حدفاصل چهارراه جهاد و سه راه كهندژ نبش كوچه 73


نام و نام خانوادگی

محمد معلمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

147

تلفن تماس

0311-4481020

کد پستی

81988-34416

آدرس دفترخانه

اصفهان خ لاله بعد از چهارراه بنائي صدمتر بعد از پمپ بنزين بن بست شهيد نمازي پلاك 10


نام و نام خانوادگی

محمدحسن شريفي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

114

تلفن تماس

03117804654

کد پستی

81779-16331

آدرس دفترخانه

اصفهان قائميه جنب بهداشت بن بست شهيد جواد سعيدزاده بن بست 13


نام و نام خانوادگی

محمدحسين گنجوي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

123

تلفن تماس

0311-4424479

کد پستی

81966-56797

آدرس دفترخانه

اصفهان ملك شهر خ مطهري جنب مسجد اعظم


نام و نام خانوادگی

محمدرضا جاودانه نيا

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

65

تلفن تماس

0311-6670998

کد پستی

8163634611

آدرس دفترخانه

اصفهان چهار راه نظرخيابان مير بين مسجد كازروني و پل هوايي جنب ايستگاه اتوبوس


نام و نام خانوادگی

مرتضي رباني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

69

تلفن تماس

0311-6643390

کد پستی

81639-53545

آدرس دفترخانه

اصفهان خ شيخ صدوق شمالي جنب سرپرستي بانك ملت كوچه آرش پلاك 6


نام و نام خانوادگی

مرتضي صادقي حسن آبادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

58

تلفن تماس

0312-7532426

کد پستی

83791-33731

آدرس دفترخانه

جرقويه حسن آباد خيابان دستجردوك


نام و نام خانوادگی

مرتضي معيني كربكندي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

52

تلفن تماس

03115598173

کد پستی

8193774434

آدرس دفترخانه

اتوبان چمران - خيابان محمد طاهر - كوچه شهيد قرباني پلاك 85


نام و نام خانوادگی

مصطفي رباني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

171

تلفن تماس

0311-5272744

کد پستی

81598-35351

آدرس دفترخانه

اصفهان خوراسگان خ جي خ نيروي شمالي روبروي دكل برق اول


نام و نام خانوادگی

مگرديچ زرگريان

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

19

تلفن تماس

0311-6243120

کد پستی

81738-89166

آدرس دفترخانه

اصفهان ميدان جلفا كليساي حضرت مريم اطاق دوم


نام و نام خانوادگی

مهدي تسليمي رناني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

66

تلفن تماس

0311-3358164

کد پستی

81387-33955

آدرس دفترخانه

اصفهان-ميدان جمهوري كوچه شهيد شهبازي -حافظ پ.19


نام و نام خانوادگی

مهدي كياني فيض آبادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

77

تلفن تماس

0311-5808889

کد پستی

81981-75413

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان معراج مقابل تالار مهرورزان بن بست گلستان پ 45


نام و نام خانوادگی

ميرزا علي فاتحي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

207

تلفن تماس

05245329

کد پستی

8156155887

آدرس دفترخانه

خوراسگان-خيابان جي-روبروي خانه ژيمناستيك-ساختمان گل گندم-طبقه اول


نام و نام خانوادگی

نصرالله سيفي پور نقنه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

135

تلفن تماس

0311-4720963

کد پستی

81497-97995

آدرس دفترخانه

اصفهان اتوبان چمران جنب نمايشگاه اتومبيل موعود مقابل دومين پل عابر پياده به طرف پارك لاله


1 - 2
 

منبع:ssaa.irدفاتر ازدواج و طلاق اصفهان

نام و نام خانوادگی

ابوالحسن رباني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

191

تلفن تماس

03115272744

کد پستی

81639-54853

آدرس دفترخانه

اصفهان خ شيخ صدوق سرپرستي بانك ملت كوچه بانك


نام و نام خانوادگی

ابوالقاسم رباني خوراسگاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

185

تلفن تماس

0311-2252510

کد پستی

81996-56161

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان سروش كوي شهيد كوهي پلاك 135


نام و نام خانوادگی

احمد اسكندري نيسياني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

172

تلفن تماس

03115601771

کد پستی

8198345737

آدرس دفترخانه

اصفهان پل تمدن خيابان هدايت مقابل ورزشگاه باستاني


نام و نام خانوادگی

احمدرضا توكلي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

209

تلفن تماس

03116826451

کد پستی

8143143485

آدرس دفترخانه

بهارستان-چهارراه فرشته-نبش چهارراه-ساختمان اوج-طبقه اول-پلاك654


نام و نام خانوادگی

احمدعلي كريمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

179

تلفن تماس

0311-2221115

کد پستی

8147843318

آدرس دفترخانه

اصفهان چهارراه تختي اول خيابان عبدالرزاق


نام و نام خانوادگی

اسماعيل دري كفراني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

105

تلفن تماس

0311-5592828

کد پستی

81989-71987

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان پروين-بعد از چهارراه شيخ طوسي به طرف ميدان لاله


نام و نام خانوادگی

اصغر شمس

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

72

تلفن تماس

0311-3521648

کد پستی

8416854631

آدرس دفترخانه

اصفهان خ كهندژ-نبش سه راه رهنان


نام و نام خانوادگی

اكبر هادي حسين ابادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

4

تلفن تماس

0311-6248175

کد پستی

81737-18571

آدرس دفترخانه

اصفهان توحيد مياني كوچه شهيدان كاظمي شماره 25 بن بست لاله پلاك 135


نام و نام خانوادگی

براتعلي سعيدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

186

تلفن تماس

0311-4427372

کد پستی

81948-68597

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان رباط دوم چهارراه رزمندگان


نام و نام خانوادگی

جعفر صادقي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

154

تلفن تماس

03115522031

کد پستی

81978-33844

آدرس دفترخانه

اصفهان زينبيه روبروي حرم كوي ميرزاي شيرازي


نام و نام خانوادگی

جواد اميني پزوه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

73

تلفن تماس

0311-2608716

کد پستی

81581-57338

آدرس دفترخانه

اصفهان خ جي غربي خ مهديه فلكه كردآباد جنب قرض الحسنه كاشاني كوچه شهيد انوري پلاك سوم


نام و نام خانوادگی

جواد حاجي شفيعي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

2

تلفن تماس

0311-5677204

کد پستی

81997-73471

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان عسكريه دشتستان شمالي بن بست ارديبهشت پلاك259


نام و نام خانوادگی

جواد رباني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

111

تلفن تماس

03115813573

کد پستی

81998-59113

آدرس دفترخانه

اصفهان-خيابان پروين-عسكريه دوم-انتهاي بلوار ملاصدرا-كوچه مسجدالمهدي-پلاك 366


نام و نام خانوادگی

حبيب اله مزروعي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

23

تلفن تماس

0311-3206723

کد پستی

81946-65448

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان امام خميني جنب پمپ بنزين اميركبير (دوم)جنب خيابان شهيدان مهدي پور


نام و نام خانوادگی

حبيب اله ملايي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

71

تلفن تماس

03113324958

کد پستی

81579-67158

آدرس دفترخانه

اصفهان- خانه اصفهان - نبش كوچه 16


نام و نام خانوادگی

حجت ارشدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

14

تلفن تماس

03112281145

کد پستی

8155886431

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان صغير اصفهاني سه راه صغير اصفهاني مقابل مصالح فروشي كاميار


نام و نام خانوادگی

حسام سارنج

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

127

تلفن تماس

03112331357

کد پستی

8134943571

آدرس دفترخانه

اصفهان-خيابان ارديبهشت-فرعي 28-پلاك12


نام و نام خانوادگی

حسن سراج زاده اصفهاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

165

تلفن تماس

0311-2669052

کد پستی

81577-18111

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان بزرگمهر ابتداي هشت بهشت شرقي بن بست شماره 6 پلاك 499


نام و نام خانوادگی

حسن ياوري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

113

تلفن تماس

0311-6278023

کد پستی

81758-14313

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان محتشم كاشاني روبروي مسجد جعفريه


نام و نام خانوادگی

حسين اژدري حوضماهي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

193

تلفن تماس

03122635070

کد پستی

81691-46617

آدرس دفترخانه

اصفهان روستاي دشتي كنار مسجد جامع تلفن دفتر براي امور ضروري6616196


نام و نام خانوادگی

حسين رمضاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

88

تلفن تماس

0311-6500070

کد پستی

81799-66677

آدرس دفترخانه

اصفهان سپاهان شهر ميدان غدير بلوار غدير مجتمع اداري عقيق 4 واحد 10


نام و نام خانوادگی

حميدرضا شريفي هراتمه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

87

تلفن تماس

0311-2605845

کد پستی

81589-49771

آدرس دفترخانه

اصفهان انتهاي خ علامه اميني كوچه مسجد الرضا مقابل مسجد پلاك 108


نام و نام خانوادگی

رضا اسلامي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

121

تلفن تماس

0311-6245674

کد پستی

81757-18881

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان خاقاني مقابل خشكشوئي اول بن يست29 (كفيل دفتر 117و 15 طلاق)


نام و نام خانوادگی

رضا باقري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

47

تلفن تماس

03112241706

کد پستی

81466-33518

آدرس دفترخانه

اصفهان چهارراه نقاشي ابتداء خيابان نشاط روبه روي كتاب فروشي تدين ساختمان 121


نام و نام خانوادگی

رضا ترابي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

184

تلفن تماس

0311-2643943

کد پستی

81539-93454

آدرس دفترخانه

اصفهان خ شريف واقفي حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه گلزار كوچه افسر پ 9


نام و نام خانوادگی

رضا مظاهري كروني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

10

تلفن تماس

0311-3350111

کد پستی

81386-67597

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان فروغي - مقابل مسجد پناهي و مدرسه ي صفاكار


نام و نام خانوادگی

روح اله خيرخواه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

34

تلفن تماس

0311-5656558

کد پستی

81997-98683

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان پروين ابتداي خيابان عطار نيشابوري شماره 114


نام و نام خانوادگی

سعيد اعتمادي تودشكي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

21

تلفن تماس

03114214900-03114213236

کد پستی

81957-77488

آدرس دفترخانه

اصفهان - ملك شهر - خيابان شهيد مفتح - نبش كوچه 34 (آبان)


نام و نام خانوادگی

سعيد شريفي هراتمه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

148

تلفن تماس

0311-6635146

کد پستی

81639-93435

آدرس دفترخانه

اصفهان خ نيكبخت روبروي دادگستري ساختمان ديبا طبقه اول


نام و نام خانوادگی

سعيدرضا همت گير

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

57

تلفن تماس

03114507368

کد پستی

8193956383

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان كاوه خيابان گلستان مجتمع نگين طبقه سوم آپارتمان واحد 12


نام و نام خانوادگی

سلطانمراد محمدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

68

تلفن تماس

03117384554

کد پستی

8187853451

آدرس دفترخانه

اصفهان خ شهيد اشرفي اصفهاني مادي سودان جنب قرض الحسنه امام حسين(ع) طبقه زيرين پست بانك


نام و نام خانوادگی

سليمان صديق پور

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

52

تلفن تماس

0311-2228801

کد پستی

81449-35911

آدرس دفترخانه

اصفهان- خ سيد عليخان- ك محمد آباد- بن بست بنكدار- پ 35


نام و نام خانوادگی

سيد ابراهيم حسيني سياهبومي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

17

تلفن تماس

0311-5280819

کد پستی

8159659816

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان جي بوزان كوچه گل خانه پلاك 41


نام و نام خانوادگی

سيد احمد حسيني خالصي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

160

تلفن تماس

0913-1130080

کد پستی

81538-66941

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان بزرگمهر مقابل مادي نياصرم كوچه شهيدچمران بالاتر از مسجد السادات


نام و نام خانوادگی

سيد احمد روضاتي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

67

تلفن تماس

0311-2336293

کد پستی

81358-54191

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان طالقاني خيابان ارديبهشت شمالي كوي عمومي (53) پلاك62


نام و نام خانوادگی

سيد جعفر ابطحي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

181

تلفن تماس

0311-2254697

کد پستی

81556-17341

آدرس دفترخانه

اصفهان خ هاتف كوچه كلانتر(بازارچه) نبش كوچه رحيم زاده شماره 23


نام و نام خانوادگی

سيد حسين خالصي خارائي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

173

تلفن تماس

-

کد پستی

81781-17154

آدرس دفترخانه

اصفهان جرقويه رامشه بلوار شهدا جنب ماهنامه


نام و نام خانوادگی

سيد حسين محمودابادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

150

تلفن تماس

0311-3805914

کد پستی

81611-15485

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان امام خميني فلكه دانشگاه صنعتي محمود آباد جنب مسجد جامع


نام و نام خانوادگی

سيد علي اكبر هاشمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

210

تلفن تماس

03112725010

کد پستی

8154796853

آدرس دفترخانه

خيابان هشت بهشت غربي-گلزار شمالي - مجتمع تنديس2- واحد زيرزمين-واحد Z2


نام و نام خانوادگی

سيد كاظم طباطبائي مرزعه نو

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

12

تلفن تماس

0311-6612318

کد پستی

81647-18375

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان مصلي <آب250>مقابل بال هايپر كوچه شهيد گنجي31 پلاك 17


نام و نام خانوادگی

سيد كمال الدين هاشمي ده سرخي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

178

تلفن تماس

0311-6619555

کد پستی

81659-94849

آدرس دفترخانه

اصفهان خ سجاد خ شهيد مصطفي كياني پلاك 318


نام و نام خانوادگی

سيد محمد حسين عالم كار لاداني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

27

تلفن تماس

0311-7724613

کد پستی

81886-84935

آدرس دفترخانه

اصفهان بلوار آتشگاه بن بست 101


نام و نام خانوادگی

سيد محمد علي احمدي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

56

تلفن تماس

0311-2734291

کد پستی

81539-34691

آدرس دفترخانه

اصفهان-خيابان شريف واقفي-كوچه آبكار-انتهاي بن بست آبكار-پلاك 16


نام و نام خانوادگی

سيد محمد موسوي درچه

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

9

تلفن تماس

0311-6302171

کد پستی

8166739194

آدرس دفترخانه

اصفهان خيابان سجاد خيابان قائميه جنب بيمارستان حجتيه


نام و نام خانوادگی

سيد مصطفي ميرخلف

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

189

تلفن تماس

0311-3751111

کد پستی

87137-86538

آدرس دفترخانه

اصفهان مورچه خورت


نام و نام خانوادگی

سيد مهدي صيرفي زاده اصفهاني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

192

تلفن تماس

03114452593

کد پستی

81496-94531

آدرس دفترخانه

اصفهان طوقچي اول خ زينبيه مقابل بيمه كوچه شهپر پلاك 9


نام و نام خانوادگی

سيد مهدي قوام نيا

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

75

تلفن تماس

0311-2684413

کد پستی

8154876111

آدرس دفترخانه

اصفهان- خيابان هشت بهشت غربي - خيابان گلزار - كوچه پاكوشك - بن بست فرشته پلاك 43


نام و نام خانوادگی

سيدحسن نوري

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

15

تلفن تماس

0311-2336481

کد پستی

81369-17193

آدرس دفترخانه

خيابان كاشاني كوي زند پلاك 1/46


نام و نام خانوادگی

سيدحسين مدرس هاشمي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

1

تلفن تماس

03113368403

کد پستی

81378-14734

آدرس دفترخانه

اصفهان-خيابان مسجدسيد-كوي مسجدمحمدي -شماره 58


نام و نام خانوادگی

سيدرضا جزائري نوكابادي

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / اصفهان  

شماره دفترخانه

20

تلفن تماس

0311-2281046

کد پستی

8199653141

آدرس دفترخانه

اصفهان فلكه احمد آباد اول خ سروش كوچه شماره 11 سمت راست پلاك اول جنب مادي رادان


1 - 2

منبع:ssaa.irدفاتر ازدواج و طلاق آران و بيدگل

نام و نام خانوادگی

محمد بهروان

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / آران و بيدگل  

شماره دفترخانه

7

تلفن تماس

03622752248

کد پستی

8741684553

آدرس دفترخانه

اران خيابان نظام وفا كوي بهار كوچه شهيد گلشن پلاك 58


نام و نام خانوادگی

محمد حسين محدث فرد

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / آران و بيدگل  

شماره دفترخانه

201

تلفن تماس

03622721525

کد پستی

87416-79818

آدرس دفترخانه

آران وبيدگل خيابان جمهوري اسلامي كوچه بهار سوم


نام و نام خانوادگی

مصطفي خطيب فر

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / آران و بيدگل  

شماره دفترخانه

8

تلفن تماس

03622762228

کد پستی

87418-59986

آدرس دفترخانه

آران و بيدگل خ شهيد مفتح كوچه 8


نام و نام خانوادگی

مصطفي صمدي راد

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / آران و بيدگل  

شماره دفترخانه

26

تلفن تماس

0362-2723392

کد پستی

87416-78678

آدرس دفترخانه

آران و بيدگل ميدان امام خميني كوچه علي اصغر حاجي زاده پ 21


نام و نام خانوادگی

مهدي خداميان آراني

 

 

استان/حوزه ثبتی

اصفهان  / آران و بيدگل  

شماره دفترخانه

50

تلفن تماس

03622724272

کد پستی

87416-48741

آدرس دفترخانه

آران وبيدگل - بلوار مطهري - حكمت 7 پلاك 62


منبع:ssaa.ir

 لیست دفاتر ازدواج اصفهان

حوزه ثبتي

شهرستان

شماره دفترخانه

نوع دفترخانه

نام ونام خانوادگي

آدرس (دفترخانه)

تلفن 1 (دفترخانه)

اصفهان

اصفهان

1

دفتر ازدواج

سيد حسن  مدرس هاشمي

اصفهان-چهارراه وفائي-نبش خ آيت اله كاشاني شمالي و صمديه-طبقه فوقاني شيلات

3368403

اصفهان

اصفهان

2

دفتر ازدواج

جواد حاجي شفيعي

اصفهان-خ عسگريه - خ دشتستان شمالي- كوچه شهيد حاجي شفيعي-پلاك 18

35677204

اصفهان

اصفهان

4

دفتر ازدواج

اكبر هادي

اصفهان-خيابان توحيدمياني-كوچه شهيدان كاظمي-بن بست لاله-پلاك 135

6248175

اصفهان

اصفهان

5

دفتر ازدواج

علي اكبر صافي

اصفهان-ميدان احمدآباد-خ وليعصر-ابتداي خ صغير-روبروي حسينيه كربلائي ها

2294500

اصفهان

اصفهان

9

دفتر ازدواج

سيدمحمد موسوي درچه

اصفهان-خيابان سجاد -خيابان حضرت قائم-بعد از چهارراه اول-دست چپ-پلاك 42

36302171

اصفهان

اصفهان

10

دفتر ازدواج

رضا مظاهري كروني

اصفهان خيابان فروغي روبروي مسجد پناهي

33350111

اصفهان

اصفهان

11

دفتر ازدواج

سيدمحمدعلي  طباطبائي نسب

اصفهان-خيابان كاوه-خ فلاطوري-ميدان آل محمد-ساختمان ماهان-واحد يك

09131184276

اصفهان

اصفهان

12

دفتر ازدواج

سيد كاظم  طباطبائي

اصفهان خيابان آب 250 (مصلي)كوچه شهيد محمد گنجي پلاك 17

6612318

اصفهان

اصفهان

14

دفتر ازدواج

حجت ارشدي

اصفهان-سه راه صغير اصفهاني-ابتداي خ كمال-مجموعه اداري امين

32281145

اصفهان

اصفهان

15

دفتر ازدواج

حسن نوري

اصفهان خ كاشاني كوي زند پلاك 46/1

2336481

اصفهان

اصفهان

16

دفتر ازدواج

محمد علي  امامي

اصفهان-خ چهارباغ خواجو-خ شهداي خواجو-مقابل كوچه حسينيه احسان-طبقه دوم-فروشگاه مبل سازي صدف

2747231

اصفهان

اصفهان

17

دفتر ازدواج

سيد ابراهيم حسيني سياه بومي

اصفهان-خيابان جي - بوزان - كوچه گل خانه- پلاك 38

35280819

اصفهان

اصفهان

19

دفتر ازدواج

مگرديچ زرگريان

اصفهان-ميدان جلفا-كليساي حضرت مريم-اطاق دوم

36243120

اصفهان

اصفهان

20

دفتر ازدواج

سيدرضا جزائري نوكابادي

اصفهان فلكه احمد آباد اول -خ سروش-كوچه شماره 11-سمت راست-پلاكاول-جنب مادي رادان

2281046

اصفهان

اصفهان

23

دفتر ازدواج

حبيب اله مزروعي

 اصفهان خيابان امام خميني-جنب پمپ بنزين اميركبير-جنب پل هوايي

3206723

اصفهان

اصفهان

27

دفتر ازدواج

سيد محمد حسين  عالم كارلاداني

اصفهان بلوار آتشگاه-منارجنبان

7724613

اصفهان

اصفهان

29

دفتر ازدواج

جعفر  صادقي

اصفهان- زينبيه-روبروي حرم-كوي ميرزاي شيرازي

5522031

اصفهان

اصفهان

33

دفتر ازدواج

مرتضي  مستجاب الدعواتي

اصفهان-خيابان فروغي-جنب كلينيك امام موسي صدر-درب زردرنگ-منزل آيت اله مستجاب الدعواتي

33354819

اصفهان

اصفهان

34

دفتر ازدواج

روح اله خيرخواه

اصفهان خ پروين ابتداي خ عطار پلاك 114

5656558

اصفهان

اصفهان

38

دفتر ازدواج

سيد محمد باقر صفوي

اصفهان-خيابان عسگريه فرسان شمالي-نبش ك بهار-پ 50

2250999

اصفهان

اصفهان

40

دفتر ازدواج

سيد محمد طاووسي

اصفهان-خيابان هزار جريب نبش كوي امام ساختمان امير طبقه دوم بانك مسكن

09131115671

اصفهان

اصفهان

43

دفتر ازدواج

محمد رضا كيهاني

اصفهان-خ خواجو-خ شهداي خواجو-نبش كوچه شماره 10-طبقه فوقاني مبل صدف

09131102582

اصفهان

اصفهان

44

دفتر ازدواج

مجيد جعفري

اصفهان-خ وحيد-حدفاصل چهارراه رودكي و فلكه ارتش-مجتمع تجاري اداري بهشت

3-7866861

اصفهان

اصفهان

46

دفتر ازدواج

محمد علي رضائي آدرياني

اصفهان-خيابان آتشگاه- حدفاصل خ سردار مظاهري و ميرزا طاهر-مقابل بانك مسكن

37725373

اصفهان

اصفهان

47

دفتر ازدواج

رضا باقري

اصفهان-خ هشت بهشت غربي-نبش كوچه 10-طبقه فوقاني بنگاه املاك هشت بهشت

32730930

اصفهان

اصفهان

48

دفتر ازدواج

محمد  قنبري

اصفهان-خيابان توحيد جنوبي -روبروي خ شهيد موحدي نيا-بعد از شركت گاز

6250812

اصفهان

اصفهان

52

دفتر ازدواج

مرتضي معيني

اصفهان-اتوبان شهيد چمران-خ محمد طاهر كوچه شهيد قرباني پلاك 85

5598173

اصفهان

اصفهان

56

دفتر ازدواج

سيد محمد علي احمدي

اصفهان-خ شريف واقفي-كوي شهيد رحماني-بن بست آبكار-پلاك 16

2734291

اصفهان

اصفهان

57

دفتر ازدواج

سعيدرضا  همت گير

اصفهان-خيابان كاوه- خيابان گلستان- مجتمع نگين- طبقه سوم آپارتمان واحد 12

4507368

اصفهان

اصفهان

60

دفتر ازدواج

عبدالحميد  عابدي مديسه

اصفهان-خ شيخ صدوق شمالي-نبش كوچه خرم(43)-ساختمان عرفان-طبقه سوم

6640116

اصفهان

اصفهان

64

دفتر ازدواج

علي اكبر  احمدي

اصفهان -خ معراج-روبروي سپيده كاشاني-جنب قرض الحسنه مالك اشتر

35579443

اصفهان

اصفهان

65

دفتر ازدواج

محمد رضا جاودانه نيا

اصفهان-خيابان مير -نرسيده به پل هوايي-جنب مسجد كازروني

6638057

اصفهان

اصفهان

66

دفتر ازدواج

مهدي تسليمي رناني

اصفهان-ميدان جمهوري -كوچه دبيرستان حافظ-پلاك 19

3358164

اصفهان

اصفهان

67

دفتر ازدواج

سيد احمد روضاتي

اصفهان-خيابان طالقاني خيابان ارديبهشت شمالي كوچه عموميها پلاك 62

32330963

اصفهان

اصفهان

68

دفتر ازدواج

بابك سلطاني پلكي

اصفهان-خ كاوه-بعد از ميدان فاطمي-به سمت پل چمران-جنب بن بست پوستين دوز-طبقه زيرين

34474302

اصفهان

اصفهان

69

دفتر ازدواج

مرتضي رباني

اصفهان-خ شيخ صدوق شمالي -جنب سرپرستي بانك ملت-كوچه آرش- پلاك 6

6643391

اصفهان

اصفهان

70

دفتر ازدواج

محمد  معصوم زاده

اصفهان-خ شهيدان غربي-خ شهيد رضايي-حد فاصل تقاطع اول و دوم سمت چپ

2331960

اصفهان

اصفهان

71

دفتر ازدواج

حبيب اله ملايي

اصفهان-انتهاي خ علامه اميني شرقي-ميدان پرديس-ابتداي خ شهيد سلماني-كوي شاهد-فرعي پنجم-پلاك 8

32614462

اصفهان

اصفهان

72

دفتر ازدواج

اصغر شمس

اصفهان-خ كهندژ-نبش سه راه رهنان

3521648

اصفهان

اصفهان

73

دفتر ازدواج

جواد اميني پزوه

اصفهان-خيابان جي-خيابان اباذر-خيابان طالقاني-ابتداي بلوار شهيد باقري-بن‌بست ميثم

5302967

اصفهان

اصفهان

77

دفتر ازدواج

مهدي كياني فيض آبادي

اصفهان خ معراج روبروي تالار مهرورزان بن بست گلستان پلاك 45

5808889

اصفهان

اصفهان

86

دفتر ازدواج

علي حبيبي توتكاني

اصفهان-اتوبان چمران-خ مولوي-خ پورياي ولي-كوچه شهيد كريمي

34612392

اصفهان

اصفهان

87

دفتر ازدواج

حميدرضا شريفي

اصفهان-انتهاي  خ علامه اميني-كوچه مسجد الرضا-مقابل مسجد-پلاك 108

2605845

اصفهان

اصفهان

89

دفتر ازدواج

سيدمحمدرضا احمدي

اصفهان-خيابان ارتش جنب كلنيك شركت نفت

6253613

اصفهان

اصفهان

92

دفتر ازدواج

سيدمحمدحسين ميردامادي

اصفهان خ جي-كوي شهيد كيوانيان(شماره 8)-بن بست گلها-پلاك 95

32251919

اصفهان

اصفهان

96

دفتر ازدواج

محسن بهشتي زاده

اصفهان-سه راهي سيمين-ابتداي بلوار كشاورز-جنب مسجد انبياء

7766696

اصفهان

اصفهان

99

دفتر ازدواج

سيدرسول اميري

اصفهان-ميدان جمهوري اسلامي-ابتداي خ امام خميني

33361347

اصفهان

اصفهان

105

دفتر ازدواج

اسماعيل  دري كفرايي

اصفهان-خيابان پروين-بعد از چهارراه شيخ طوسي-به طرف ميدان لاله

5592828

اصفهان

اصفهان

108

دفتر ازدواج

محسن كياني قلعه

اصفهان-خيابان آتشگاه-ايستگاه شاطر عباس (كوچه 47)-طبقه فوقاني فروشگاه اسنوا

7719051

اصفهان

اصفهان

111

دفتر ازدواج

جواد  رباني

اصفهان-خيابان پروين-خ عسگريه دوم-انتهاي بلوار ملاصدرا-كوچه مسجد مهدي-پلاك 366

5813573

اصفهان

اصفهان

113

دفتر ازدواج

حسن ياوري

اصفهان-خيابان محتشم كاشاني-روبروي مسجد جعفريه

6278023

اصفهان

اصفهان

114

دفتر ازدواج

محمد حسن شريفي

اصفهان-قائميه-جنب بهداشت-بن بست شهيد جواد سعيدزاده-پلاك13

7804654

اصفهان

اصفهان

115

دفتر ازدواج

محمد حسين  معنوي

اصفهان خ زينبيه شمالي ايستگاه سلمان مقابل شيريني سي تو كوچه فلك رفعت

5595763

اصفهان

اصفهان

121

دفتر ازدواج

 رضا اسلامي

اصفهان-خيابان خاقاني-مقابل خشكشوئي-اول بن يست29 (كفيل دفتر 117و 15 و 74طلاق)

6245674

اصفهان

اصفهان

127

دفتر ازدواج

حسام سارنج

اصفهان-خ ارديبهشت-فرعي 28-پلاك 12

2331357

اصفهان

اصفهان

129

دفتر ازدواج

عليرضا توكلي

اصفهان-خيابان جي روبروي ترمينال جي خيابان مطهري بن بست بهار پلاك 6

5215503

اصفهان

اصفهان

130

دفتر ازدواج

اكبر ذاكريان

اصفهان-خ پروين-بعد از پل سرهنگ-جنب درمانگاه رضوي

35571959

اصفهان

اصفهان

135

دفتر ازدواج

نصراله  سيفي پور نقنه

اصفهان اتوبان چمران جنب نمايشگاه اتومبيل موعود مقابل دومين پل عابر پياده به طرف پارك لاله

4720963

اصفهان

اصفهان

137

دفتر ازدواج

روح اله اسماعيلي وردنجاني

اصفهان-خ صمديه لباف-نبش كوچه 63-طبقه اول

37352201

اصفهان

اصفهان

144

دفتر ازدواج

سيد محمود ميرلوحي

اصفهان-بلوار آينه خانه كوچه آينه خانه نهضت سواد آموزي بن بست آذر پلاك 48

6672117

اصفهان

اصفهان

147

دفتر ازدواج

محمد معلمي

اصفهان-خ لاله-بعد از ايستگاه عوارضي-طبقه فوقاني داروخانه براتيان

4481020

اصفهان

اصفهان

148

دفتر ازدواج

سعيد شريفي هراتمه

 اصفهان -خ نيكبخت-روبروي دادگستري-ساختمان ديبا-طبقه اول

6635146

اصفهان

اصفهان

150

دفتر ازدواج

سيد حسين  محمود آبادي

اصفهان خيابان امام خميني - فلكه دانشگاه صنعتي - محمود آباد - جنب مسجد جامع

3805914

اصفهان

اصفهان

160

دفتر ازدواج

سيد احمد حسيني خالصي

اصفهان-خيابان بزرگمهر-مقابل مادي نياصرم-كوچه شهيدچمران-بالاتر از مسجد السادات

2755239

اصفهان

اصفهان

164

دفتر ازدواج

محمد جابري زاده

اصفهان-خ بزرگمهر-خ هشت بهشت شرقي-بعد از امامزاده زيد-كوچه شهيد طباطبائي-پ 37

2662595

اصفهان

اصفهان

165

دفتر ازدواج

حسن سراج زاده اصفهاني

اصفهان-خ هشت بهشت غربی- حدفاصل چهارراه گلزار و ملک- ساختمان فراز 2

32736435

اصفهان

اصفهان

167

دفتر ازدواج

محمد علي حيدري

اصفهان-خ نظر شرقي -كوچه مهرگان-ساختمان گام

09131312195

اصفهان

اصفهان

172

دفتر ازدواج

احمد اسكندري نيسياني

اصفهان-پل تمدن-خ هدايت-مقابل تقاطع اول-سمت راست-واحد 20

5601771

اصفهان

اصفهان

177

دفتر ازدواج

عباسعلي محمدي دهنوي

اصفهان-خ امام خميني-شهرك رسالت

3222520

اصفهان

اصفهان

178

دفتر ازدواج

سيدكمال الدين هاشمي ده سرخي

اصفهان -خ سجاد-خ شهيد كياني(كوله پارچه سابق)-پلاك 318

6619555

اصفهان

اصفهان

179

دفتر ازدواج

احمد علي كريمي

اصفهان-چهارراه تختي-اول خيابان عبدالرزاق

32221115

اصفهان

اصفهان

181

دفتر ازدواج

سيد جعفر ابطحي

اصفهان-خ هاتف كوچه كلانتر(بازارچه) نبش كوچه رحيم زاده -شماره 23

2254697

اصفهان

اصفهان

182

دفتر ازدواج

غلامحسين مهديه نجف آبادي

اصفهان-خيابان جي-بعد از چهارراه پروين-جنب اداره مخابرات-پلاك 271

32306105

اصفهان

اصفهان

184

دفتر ازدواج

رضا  ترابي

اصفهان-خ رودكي-جنب بانك تجارت

7764125

اصفهان

اصفهان

185

دفتر ازدواج

ابوالقاسم رباني خوراسگاني

 اصفهان خيابان سروش-كوي شهيد كوهي پلاك 135

32252510

اصفهان

اصفهان

186

دفتر ازدواج

براتعلي سعيدي

اصفهان-خيابان رباط دوم-چهارراه رزمندگان

4427372

اصفهان

اصفهان

188

دفتر ازدواج

محمدرضا ميرزايي

اصفهان-ملك شهر-خ علم الهدي-جنب كوچه مكينه-بن بست 5-ساختمان آتش-واحد 6

09132006704

اصفهان

اصفهان

189

دفتر ازدواج

مصطفي ميرخلف

اصفهان-مورچه خورت

3751111

اصفهان

اصفهان

191

دفتر ازدواج

ابوالحسن رباني

اصفهان-خيابان شيخ صدوق شمالي جنب بانك ملت

36643392

اصفهان

اصفهان

192

دفتر ازدواج

سيد مهدي صيرفي زاده

اصفهان-طوقچي-اول خ زينبيه-مقابل بيمه

4460473

اصفهان

اصفهان

193

دفتر ازدواج

حسين اژدري حوضماهي

اصفهان-روستاي دشتي-كنار مسجد جامع-تلفن دفتر براي امور ضروري6616196

22635070

اصفهان

اصفهان

208

دفتر ازدواج

عليرضا نجفي اسكندري

اصفهان-خ آتشگاه-خ نبوي منش-روبروي آزمايشگاه گل ياس-طبقه اول-واحد سمت چپ

7657601

اصفهان

اصفهان

210

دفتر ازدواج

سيدعلي اكبر هاشمي

اصفهان-چهارراه هشت بهشت-خ گلزار شمالي-روبروي خ آراسته-مجتمع تنديس 2-واحد زيرزمين Z1

2725010

اصفهان

اصفهان(كليمي)

52

دفتر ازدواج

سليمان صديق پور

اصفهان-خ سيدعلي خان-كوچه محمدآباد-بن بست بنك دار-پلاك 35

2228801

اصفهان

بهارستان

13

دفتر ازدواج

علي اكبر  محمدي

اصفهان-بهارستان-خ الفت

6818727

اصفهان

بهارستان

174

دفتر ازدواج

عباس خادم الفقراء

اصفهان-بهارستان-ميدان وليعصر-خ وليعصر-مجتمع تجاري پدر-طبقه اول

6826280

اصفهان

بهارستان

209

دفتر ازدواج

احمدرضا توكلي

اصفهان-بهارستان-خ وليعصر جنوبي-مجتمع عقيق-پلاك 705

36828211

اصفهان

حسن آباد جرقويه

58

دفتر ازدواج

مرتضي صادقي حسن آبادي

جرقويه- حسن آباد-خ امام حسين

46532426

اصفهان

خانه اصفهان

7

دفتر ازدواج

محمد  شهبازي كوجاني

اصفهان-خانه اصفهان-خ رزمندگان-جنب مدرسه رضائي

3324039

اصفهان

خانه اصفهان

97

دفتر ازدواج

محمد فولادي چقادري

 اصفهان -خانه اصفهان-خ شهيدان كاظمي-خ ملت-پلاك 127

3311216

اصفهان

خوراسگان

126

دفتر ازدواج

مرتضي هاشمي دهقي

اصفهان-ميدان لاله- اتوبان شهيد چمران- بعد از خ محمدطاهر- قبل از خروجي اول- طبقه فوقاني نمايشگاه اتوموبيل پهلواني

35684442

اصفهان

خوراسگان

132

دفتر ازدواج

حسين مقتدايي خوراسگاني

اصفهان-خوراسگان -خيابان اباذر-جنب مسجد اباذر

5226611

اصفهان

خوراسگان

171

دفتر ازدواج

مصطفي رباني

اصفهان-خوراسگان-خ جي-خ نيروي شمالي-روبروي دكل برق اول

5272744

اصفهان

خوراسگان

207

دفتر ازدواج

ميرزاعلي فاتحي

اصفهان-ملك شهر-فلكه شهيد عليخاني-نبش خ علم الهدي(رباط سوم)

4399198

اصفهان

دستگرد

133

دفتر ازدواج

عبداله بهشتي زاده

اصفهان-بلوار كشاورز-جنب كلينيك آتيه دستگرد-ابتداي كوچه 12-طبقه زيرزمين بانك قرض الحسنه مهر ايران

7767166

اصفهان

رامشه اصفهان

173

دفتر ازدواج

سيد حسين  خالصي خارائي

اصفهان-رامشه(آدرس اصفهان: خ لاله-كوي شهيدمحسني-كوي شهيد آقايي-پلاك 32)

09133087348

   آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

تلفن : 02177246602-02177939782

همراه : 09121190250-09391190250-09351190250

بالای صفحه