به وب سایت ما خوش آمدید
مهمترین اتفاق زندگیتان را با ما خاطره کنید

دفاتر ازدواج و طلاق زرين شهر

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق زرين شهر

دفاتر ازدواج و طلاق زرين شهر
نام و نام خانوادگی    اكبر كاظمي ورنامخواستي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / زرين شهر    شماره دفترخانه 28
تلفن تماس    0334-2239815    کد پستی    8471879543
آدرس دفترخانه    لنجان زرين شهر خيابان شهيد باهنر مقابل بيمارستان شهداي لنجان كوچه شهيد طغياني جنب پيتزا ايروني


نام و نام خانوادگی    غلامرضا ترابيان ريزي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / زرين شهر    شماره دفترخانه    76
تلفن تماس    0334-2237214    کد پستی    84718-73687
آدرس دفترخانه    لنجان زرين شهر خيابان شريعتي مقابل بهداشت شهيد چمران كوچه شهيد خدابخشي پلاك 5

نام و نام خانوادگی    محمد شريعت ريزي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / زرين شهر    شماره دفترخانه    93
تلفن تماس    0334-2224705    کد پستی    84716-45645
آدرس دفترخانه    اصفهان - زرين شهر-خيابان وليعصر (ع) كوچه -شهيد هاشمي

نام و نام خانوادگی    مرتضي حجتي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / زرين شهر    شماره دفترخانه    109
تلفن تماس    0334-2235363    کد پستی    84718-35196
آدرس دفترخانه    لنجان زرين شهر بلوار شهيد بهشتي تقاطع مديسه اي پ151

منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل طلایی سفره عقد خنچه بادام میوه آرایی سفره عقد تزیین خلعتی عروس

دفاتر ازدواج و طلاق خميني شهر

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق خميني شهر

دفاتر ازدواج و طلاق خميني شهر
نام و نام خانوادگی    حسن قرباني كهريزسنگي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه 39
تلفن تماس    0331-2324145    کد پستی    84341-78385
آدرس دفترخانه    خميني شهر -كوشك - بلوارامام -جنب قرض الحسنه فجر


نام و نام خانوادگی    سيد احمد ديباجيان        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    37
تلفن تماس    0311-3629100    کد پستی    84149-65661
آدرس دفترخانه    خميني شهر خ بوعلي طبقه دوم دفتر 73


نام و نام خانوادگی    سيدعلي هاشمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    51
تلفن تماس    03123765267    کد پستی    84319-87395
آدرس دفترخانه    خميني شهر درچه خيابان امام ميدان امام كوچه شفا پلاك 7


نام و نام خانوادگی    سيدمحمدكاظم ابطحي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    53
تلفن تماس    0311-3624999    کد پستی    84138-18537
آدرس دفترخانه    خميني شهر خيابان وليعصر(عج) جنب بيت العباس


نام و نام خانوادگی    علي نظري مومن ابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    85
تلفن تماس    0311-3671286    کد پستی    8437135371
آدرس دفترخانه    خميني شهر بلوار الغدير جاده اصلي روستاي قرطمان كوچه شهيدغلامرضا حسن حيدري


نام و نام خانوادگی    فتح اله رحيمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    42
تلفن تماس    0311-3632681    کد پستی    8417685543
آدرس دفترخانه    خميني شهر ميدان شهدا ابتداي خيابان مدرس كوچه دوم دست راست كوچه شهيد شانفر


نام و نام خانوادگی    محمدجواد اشرفي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / خميني شهر    شماره دفترخانه    119
تلفن تماس    0311-3671707    کد پستی    84149-58563
آدرس دفترخانه    خميني شهر خيابان بوعلي مقابل بيمارستان شهيد اشرفي اصفهاني اول كوچه بنياد شهيد


منبع:ssaa.ir

 

 
سفره عقد مدل سنتی تزیینات نبات سفره عقد جایگاه عروس و داماد تزیین کله قند برای بله برون

دفاتر ازدواج و طلاق استان اصفهان


نام و نام خانوادگی    سيدكمال ميرعبدالهي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه130
تلفن تماس    0311-3323302    کد پستی    81397-94731
آدرس دفترخانه    اصفهان-انتهاي خيابان آبشار سوم-كرارج-اشكاوند-بلوار اصلي-جنب كفش ملي


نام و نام خانوادگی    سيدمحمد طاووسي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    40
تلفن تماس    0311-6692675    کد پستی    81698-34698
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان هزار جريب نبش كوي امام ساختمان امير طبقه دوم بانك مسكن,

نام و نام خانوادگی    سيدمحمدباقر صفوي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    38
تلفن تماس    0311-2250999    کد پستی    81997-53588
آدرس دفترخانه    اصفهان - خيابان عسكريه - فرسان شمالي - نبش كوچه بهار - پلاك 50

نام و نام خانوادگی    سيدمحمدرضا احمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    89
تلفن تماس    0311-6253613    کد پستی    8174754754
آدرس دفترخانه    اصفهان فلكه ارتش جنب بيمه اسيا

نام و نام خانوادگی    سيدمحمدعلي طباطبائي نسب        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    11
تلفن تماس    0311-4500110    کد پستی    8193747493
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان كاوه-خ فلاطوري ميدان آل محمد ساختمان ماهان طبقه اول-واحد يك

نام و نام خانوادگی    سيدمحمود ميرلوحي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    144
تلفن تماس    0311-6672117    کد پستی    81636-65393
آدرس دفترخانه    اصفهان-بلوارآيينه خانه-كوي آيينه خانه-بن بست آذر-پلاك 48

نام و نام خانوادگی    عباسعلي محمدي دهنوي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    177
تلفن تماس    0311-3222520    کد پستی    81891-44145
آدرس دفترخانه    اصفهان خ امام خميني شهرك رسالت- ابيتداي كيان پارس

نام و نام خانوادگی    عبدالحميد عابدي مديسه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    60
تلفن تماس    0311-6640116    کد پستی    8163836395
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالي نبش كوچه خرّم (43)ساختمان عرفان طبقه 3

نام و نام خانوادگی    عبدالله بهشتي زاده        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    133
تلفن تماس    0311-7767166    کد پستی    8174874675
آدرس دفترخانه    اصفهان بلوار كشاورز جنب كلينيك شبانه روزي دستگرد (آتيه)/

نام و نام خانوادگی    علي اكبر احمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    64
تلفن تماس    0311-5579443    کد پستی    81989-43979
آدرس دفترخانه    اصفهان پل سرهنگ اول خ معراج روبروي سپيده كاشاني جنب دكتر راعي

نام و نام خانوادگی    علي اكبر صافي اصفهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    5
تلفن تماس    03112294500    کد پستی    8155914933
آدرس دفترخانه    اصفهان. ميدان احمد آباد. خيابان ولي عصر.ابتداي خيابان صغير.روبروي حسينيه كربلائي ها

نام و نام خانوادگی    علي حبيبي توتكاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    86
تلفن تماس    03114537437    کد پستی    81936-13537
آدرس دفترخانه    اصفهان پل چمران ابتداي خيابان كاوه بطرف ترمينال جنب گز ترنج

نام و نام خانوادگی    علي رضا توكلي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    129
تلفن تماس    0311-5215503    کد پستی    81569-87134
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان جي روبروي ترمينال جي خيابان مطهري بن بست بهار پلاك 6

نام و نام خانوادگی    عليرضا حاجي باقري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    176
تلفن تماس    0311-7394546    کد پستی    81879-97678
آدرس دفترخانه    اصفهان رهنان خ شهيد هاشمي نژاد جنب قرض الحسنه شهداي رهنان كوچه 10 شهيد تركان

نام و نام خانوادگی    عليرضا نجفي اسكندري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    208
تلفن تماس    03117726368    کد پستی    8186646861
آدرس دفترخانه    خيابان آتشگاه-خيابان نبوي-روبروي آزمايشگاه گل ياس

نام و نام خانوادگی    غلامحسين مهديه نجف ابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    182
تلفن تماس    0311-2287764    کد پستی    81996-14141
آدرس دفترخانه    اصفهان ميدان احمدآباد خيابان جي بن بست قلعه كاشفي پلاك 1

نام و نام خانوادگی    مجيد جعفري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    44
تلفن تماس    0311-7866861    کد پستی    81768-87134
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان وحيد حدفاصل چهار راه رودكي وفلكه ارتش مجتمع تجاري اداري بهشت طبقه اول واحد3

نام و نام خانوادگی    محسن بهشتي زاده        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    96
تلفن تماس    0311-7766696    کد پستی    8174735764
آدرس دفترخانه    اصفهان - سه راهي سيمين- ابتداي بلوار كشاورز (خ دستگرد)- جنب مسجد انبياء تلفن همراه :09135555698

نام و نام خانوادگی    محسن كياني قلعه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    108
تلفن تماس    0311-7719051    کد پستی    8186797665
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان آتشگاه ايستگاه شاطر عباس كوچه 47 طبقه فوقاني فروشگاه اسنوا

نام و نام خانوادگی    محمد جابري زاده        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    164
تلفن تماس    0311-2662595    کد پستی    81576-37111
آدرس دفترخانه    بزرگمهر/هشت بهشت شرقي /بعد از امامزاده زيد/ جنب مدرسه قائم/كوچه طباطبايي/پ37

نام و نام خانوادگی    محمد حسين معنوي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    115
تلفن تماس    0311-5595763    کد پستی    81977-67143
آدرس دفترخانه    خ زينبيه ايستگاه سلمان روبروي شيريني سي تو كوي فلك رفعت

نام و نام خانوادگی    محمد رضا كيهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    43
تلفن تماس    0311-2681934    کد پستی    8154879434
آدرس دفترخانه    اصفهان خ بزرگمهر روبروي خيابان شهيد سپهبد قرني ساختمان شمس طبقه سوم

نام و نام خانوادگی    محمد شهبازي كوجاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    7
تلفن تماس    0311-3324039    کد پستی    81399-76598
آدرس دفترخانه    اصفهان خانه اصفهان خيابان رزمندگان جنب مدرسه رضايي

نام و نام خانوادگی    محمد علي امامي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    16
تلفن تماس    03112747231    کد پستی    8153743784
آدرس دفترخانه    اصفهان خ چهارباغ خواجو خ شهداي خواجو مقابل كوچه حسينيه احسان طبقه دوم فروشگاه مبل سازي صدف

نام و نام خانوادگی    محمد علي حيدري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    167
تلفن تماس    03126285828    کد پستی    81737-65756
آدرس دفترخانه    نجف آباد خ شريعتي كوچه حقيقت بن بست شريعتي بلاك 13

نام و نام خانوادگی    محمد علي رضائي ادرياني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    46
تلفن تماس    0311-7725373    کد پستی    8185739381
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان آتشگاه -حدفاصل خيابان وحدت وخ سردارمظاهري(شاطرعباس)مقابل بانك مسكن

نام و نام خانوادگی    محمد فولادي چقادري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    97
تلفن تماس    0311-3311216    کد پستی    81399-63471
آدرس دفترخانه    اصفهان خانه اصفهان ناسيونال خ ملت پلاك 127

نام و نام خانوادگی    محمد قنبري جلفايي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    48
تلفن تماس    0311-6250812    کد پستی    81739-83153
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان توحيد جنوبي روبه روي خيابان شهيد موحدي نيا پلاك63

نام و نام خانوادگی    محمد معصوم زاده        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    70
تلفن تماس    0311-2351862    کد پستی    8183858711
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان خرم حدفاصل چهارراه جهاد و سه راه كهندژ نبش كوچه 73

نام و نام خانوادگی    محمد معلمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    147
تلفن تماس    0311-4481020    کد پستی    81988-34416
آدرس دفترخانه    اصفهان خ لاله بعد از چهارراه بنائي صدمتر بعد از پمپ بنزين بن بست شهيد نمازي پلاك 10

نام و نام خانوادگی    محمدحسن شريفي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    114
تلفن تماس    03117804654    کد پستی    81779-16331
آدرس دفترخانه    اصفهان قائميه جنب بهداشت بن بست شهيد جواد سعيدزاده بن بست 13

نام و نام خانوادگی    محمدحسين گنجوي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    123
تلفن تماس    0311-4424479    کد پستی    81966-56797
آدرس دفترخانه    اصفهان ملك شهر خ مطهري جنب مسجد اعظم

نام و نام خانوادگی    محمدرضا جاودانه نيا        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    65
تلفن تماس    0311-6670998    کد پستی    8163634611
آدرس دفترخانه    اصفهان چهار راه نظرخيابان مير بين مسجد كازروني و پل هوايي جنب ايستگاه اتوبوس

نام و نام خانوادگی    مرتضي رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    69
تلفن تماس    0311-6643390    کد پستی    81639-53545
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شيخ صدوق شمالي جنب سرپرستي بانك ملت كوچه آرش پلاك 6

نام و نام خانوادگی    مرتضي صادقي حسن آبادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    58
تلفن تماس    0312-7532426    کد پستی    83791-33731
آدرس دفترخانه    جرقويه حسن آباد خيابان دستجردوك

نام و نام خانوادگی    مرتضي معيني كربكندي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    52
تلفن تماس    03115598173    کد پستی    8193774434
آدرس دفترخانه    اتوبان چمران - خيابان محمد طاهر - كوچه شهيد قرباني پلاك 85

نام و نام خانوادگی    مصطفي رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    171
تلفن تماس    0311-5272744    کد پستی    81598-35351
آدرس دفترخانه    اصفهان خوراسگان خ جي خ نيروي شمالي روبروي دكل برق اول

نام و نام خانوادگی    مگرديچ زرگريان        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    19
تلفن تماس    0311-6243120    کد پستی    81738-89166
آدرس دفترخانه    اصفهان ميدان جلفا كليساي حضرت مريم اطاق دوم

نام و نام خانوادگی    مهدي تسليمي رناني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    66
تلفن تماس    0311-3358164    کد پستی    81387-33955
آدرس دفترخانه    اصفهان-ميدان جمهوري كوچه شهيد شهبازي -حافظ پ.19

نام و نام خانوادگی    مهدي كياني فيض آبادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    77
تلفن تماس    0311-5808889    کد پستی    81981-75413
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان معراج مقابل تالار مهرورزان بن بست گلستان پ 45

نام و نام خانوادگی    ميرزا علي فاتحي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    207
تلفن تماس    05245329    کد پستی    8156155887
آدرس دفترخانه    خوراسگان-خيابان جي-روبروي خانه ژيمناستيك-ساختمان گل گندم-طبقه اول

نام و نام خانوادگی    نصرالله سيفي پور نقنه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    135
تلفن تماس    0311-4720963    کد پستی    81497-97995
آدرس دفترخانه    اصفهان اتوبان چمران جنب نمايشگاه اتومبيل موعود مقابل دومين پل عابر پياده به طرف پارك لاله

منبع:ssaa.ir

1 - 2


 
سفره عقد مدل آینه کیک های سفره عقد با گل های طبیعی چاقوی کیک سفره عقد ست کیف و کفش عروس

دفاتر ازدواج و طلاق اصفهان

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق اصفهان

نام و نام خانوادگی    ابوالحسن رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه 191
تلفن تماس    03115272744    کد پستی    81639-54853
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شيخ صدوق سرپرستي بانك ملت كوچه بانك


نام و نام خانوادگی    ابوالقاسم رباني خوراسگاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    185
تلفن تماس    0311-2252510    کد پستی    81996-56161
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان سروش كوي شهيد كوهي پلاك 135نام و نام خانوادگی    احمد اسكندري نيسياني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    172
تلفن تماس    03115601771    کد پستی    8198345737
آدرس دفترخانه    اصفهان پل تمدن خيابان هدايت مقابل ورزشگاه باستانينام و نام خانوادگی    احمدرضا توكلي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    209
تلفن تماس    03116826451    کد پستی    8143143485
آدرس دفترخانه    بهارستان-چهارراه فرشته-نبش چهارراه-ساختمان اوج-طبقه اول-پلاك654نام و نام خانوادگی    احمدعلي كريمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    179
تلفن تماس    0311-2221115    کد پستی    8147843318
آدرس دفترخانه    اصفهان چهارراه تختي اول خيابان عبدالرزاقنام و نام خانوادگی    اسماعيل دري كفراني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    105
تلفن تماس    0311-5592828    کد پستی    81989-71987
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان پروين-بعد از چهارراه شيخ طوسي به طرف ميدان لالهنام و نام خانوادگی    اصغر شمس        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    72
تلفن تماس    0311-3521648    کد پستی    8416854631
آدرس دفترخانه    اصفهان خ كهندژ-نبش سه راه رهناننام و نام خانوادگی    اكبر هادي حسين ابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    4
تلفن تماس    0311-6248175    کد پستی    81737-18571
آدرس دفترخانه    اصفهان توحيد مياني كوچه شهيدان كاظمي شماره 25 بن بست لاله پلاك 135نام و نام خانوادگی    براتعلي سعيدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    186
تلفن تماس    0311-4427372    کد پستی    81948-68597
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان رباط دوم چهارراه رزمندگاننام و نام خانوادگی    جعفر صادقي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    154
تلفن تماس    03115522031    کد پستی    81978-33844
آدرس دفترخانه    اصفهان زينبيه روبروي حرم كوي ميرزاي شيرازينام و نام خانوادگی    جواد اميني پزوه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    73
تلفن تماس    0311-2608716    کد پستی    81581-57338
آدرس دفترخانه    اصفهان خ جي غربي خ مهديه فلكه كردآباد جنب قرض الحسنه كاشاني كوچه شهيد انوري پلاك سومنام و نام خانوادگی    جواد حاجي شفيعي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    2
تلفن تماس    0311-5677204    کد پستی    81997-73471
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان عسكريه دشتستان شمالي بن بست ارديبهشت پلاك259نام و نام خانوادگی    جواد رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    111
تلفن تماس    03115813573    کد پستی    81998-59113
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان پروين-عسكريه دوم-انتهاي بلوار ملاصدرا-كوچه مسجدالمهدي-پلاك 366نام و نام خانوادگی    حبيب اله مزروعي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    23
تلفن تماس    0311-3206723    کد پستی    81946-65448
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان امام خميني جنب پمپ بنزين اميركبير (دوم)جنب خيابان شهيدان مهدي پورنام و نام خانوادگی    حبيب اله ملايي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    71
تلفن تماس    03113324958    کد پستی    81579-67158
آدرس دفترخانه    اصفهان- خانه اصفهان - نبش كوچه 16نام و نام خانوادگی    حجت ارشدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    14
تلفن تماس    03112281145    کد پستی    8155886431
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان صغير اصفهاني سه راه صغير اصفهاني مقابل مصالح فروشي كاميارنام و نام خانوادگی    حسام سارنج        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    127
تلفن تماس    03112331357    کد پستی    8134943571
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان ارديبهشت-فرعي 28-پلاك12نام و نام خانوادگی    حسن سراج زاده اصفهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    165
تلفن تماس    0311-2669052    کد پستی    81577-18111
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان بزرگمهر ابتداي هشت بهشت شرقي بن بست شماره 6 پلاك 499نام و نام خانوادگی    حسن ياوري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    113
تلفن تماس    0311-6278023    کد پستی    81758-14313
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان محتشم كاشاني روبروي مسجد جعفريهنام و نام خانوادگی    حسين اژدري حوضماهي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    193
تلفن تماس    03122635070    کد پستی    81691-46617
آدرس دفترخانه    اصفهان روستاي دشتي كنار مسجد جامع تلفن دفتر براي امور ضروري6616196نام و نام خانوادگی    حسين رمضاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    88
تلفن تماس    0311-6500070    کد پستی    81799-66677
آدرس دفترخانه    اصفهان سپاهان شهر ميدان غدير بلوار غدير مجتمع اداري عقيق 4 واحد 10نام و نام خانوادگی    حميدرضا شريفي هراتمه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    87
تلفن تماس    0311-2605845    کد پستی    81589-49771
آدرس دفترخانه    اصفهان انتهاي خ علامه اميني كوچه مسجد الرضا مقابل مسجد پلاك 108نام و نام خانوادگی    رضا اسلامي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    121
تلفن تماس    0311-6245674    کد پستی    81757-18881
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان خاقاني مقابل خشكشوئي اول بن يست29 (كفيل دفتر 117و 15 طلاق)نام و نام خانوادگی    رضا باقري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    47
تلفن تماس    03112241706    کد پستی    81466-33518
آدرس دفترخانه    اصفهان چهارراه نقاشي ابتداء خيابان نشاط روبه روي كتاب فروشي تدين ساختمان 121نام و نام خانوادگی    رضا ترابي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    184
تلفن تماس    0311-2643943    کد پستی    81539-93454
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شريف واقفي حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه گلزار كوچه افسر پ 9نام و نام خانوادگی    رضا مظاهري كروني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان      شماره دفترخانه    10
تلفن تماس    0311-3350111    کد پستی    81386-67597
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان فروغي - مقابل مسجد پناهي و مدرسه ي صفاكارنام و نام خانوادگی    روح اله خيرخواه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    34
تلفن تماس    0311-5656558    کد پستی    81997-98683
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان پروين ابتداي خيابان عطار نيشابوري شماره 114نام و نام خانوادگی    سعيد اعتمادي تودشكي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    21
تلفن تماس    03114214900-03114213236    کد پستی    81957-77488
آدرس دفترخانه    اصفهان - ملك شهر - خيابان شهيد مفتح - نبش كوچه 34 (آبان)نام و نام خانوادگی    سعيد شريفي هراتمه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    148
تلفن تماس    0311-6635146    کد پستی    81639-93435
آدرس دفترخانه    اصفهان خ نيكبخت روبروي دادگستري ساختمان ديبا طبقه اولنام و نام خانوادگی    سعيدرضا همت گير        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    57
تلفن تماس    03114507368    کد پستی    8193956383
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان كاوه خيابان گلستان مجتمع نگين طبقه سوم آپارتمان واحد 12نام و نام خانوادگی    سلطانمراد محمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    68
تلفن تماس    03117384554    کد پستی    8187853451
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شهيد اشرفي اصفهاني مادي سودان جنب قرض الحسنه امام حسين(ع) طبقه زيرين پست بانكنام و نام خانوادگی    سليمان صديق پور        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    52
تلفن تماس    0311-2228801    کد پستی    81449-35911
آدرس دفترخانه    اصفهان- خ سيد عليخان- ك محمد آباد- بن بست بنكدار- پ 35نام و نام خانوادگی    سيد ابراهيم حسيني سياهبومي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    17
تلفن تماس    0311-5280819    کد پستی    8159659816
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان جي بوزان كوچه گل خانه پلاك 41نام و نام خانوادگی    سيد احمد حسيني خالصي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    160
تلفن تماس    0913-1130080    کد پستی    81538-66941
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان بزرگمهر مقابل مادي نياصرم كوچه شهيدچمران بالاتر از مسجد الساداتنام و نام خانوادگی    سيد احمد روضاتي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    67
تلفن تماس    0311-2336293    کد پستی    81358-54191
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان طالقاني خيابان ارديبهشت شمالي كوي عمومي (53) پلاك62نام و نام خانوادگی    سيد جعفر ابطحي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    181
تلفن تماس    0311-2254697    کد پستی    81556-17341
آدرس دفترخانه    اصفهان خ هاتف كوچه كلانتر(بازارچه) نبش كوچه رحيم زاده شماره 23نام و نام خانوادگی    سيد حسين خالصي خارائي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    173
تلفن تماس    -    کد پستی    81781-17154
آدرس دفترخانه    اصفهان جرقويه رامشه بلوار شهدا جنب ماهنامهنام و نام خانوادگی    سيد حسين محمودابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    150
تلفن تماس    0311-3805914    کد پستی    81611-15485
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان امام خميني فلكه دانشگاه صنعتي محمود آباد جنب مسجد جامعنام و نام خانوادگی    سيد علي اكبر هاشمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    210
تلفن تماس    03112725010    کد پستی    8154796853
آدرس دفترخانه    خيابان هشت بهشت غربي-گلزار شمالي - مجتمع تنديس2- واحد زيرزمين-واحد Z2نام و نام خانوادگی    سيد كاظم طباطبائي مرزعه نو        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    12
تلفن تماس    0311-6612318    کد پستی    81647-18375
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان مصلي <آب250>مقابل بال هايپر كوچه شهيد گنجي31 پلاك 17نام و نام خانوادگی    سيد كمال الدين هاشمي ده سرخي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    178
تلفن تماس    0311-6619555    کد پستی    81659-94849
آدرس دفترخانه    اصفهان خ سجاد خ شهيد مصطفي كياني پلاك 318نام و نام خانوادگی    سيد محمد حسين عالم كار لاداني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    27
تلفن تماس    0311-7724613    کد پستی    81886-84935
آدرس دفترخانه    اصفهان بلوار آتشگاه بن بست 101نام و نام خانوادگی    سيد محمد علي احمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    56
تلفن تماس    0311-2734291    کد پستی    81539-34691
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان شريف واقفي-كوچه آبكار-انتهاي بن بست آبكار-پلاك 16نام و نام خانوادگی    سيد محمد موسوي درچه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    9
تلفن تماس    0311-6302171    کد پستی    8166739194
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان سجاد خيابان قائميه جنب بيمارستان حجتيهنام و نام خانوادگی    سيد مصطفي ميرخلف        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    189
تلفن تماس    0311-3751111    کد پستی    87137-86538
آدرس دفترخانه    اصفهان مورچه خورتنام و نام خانوادگی    سيد مهدي صيرفي زاده اصفهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    192
تلفن تماس    03114452593    کد پستی    81496-94531
آدرس دفترخانه    اصفهان طوقچي اول خ زينبيه مقابل بيمه كوچه شهپر پلاك 9نام و نام خانوادگی    سيد مهدي قوام نيا        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    75
تلفن تماس    0311-2684413    کد پستی    8154876111
آدرس دفترخانه    اصفهان- خيابان هشت بهشت غربي - خيابان گلزار - كوچه پاكوشك - بن بست فرشته پلاك 43نام و نام خانوادگی    سيدحسن نوري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    15
تلفن تماس    0311-2336481    کد پستی    81369-17193
آدرس دفترخانه    خيابان كاشاني كوي زند پلاك 1/46نام و نام خانوادگی    سيدحسين مدرس هاشمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    1
تلفن تماس    03113368403    کد پستی    81378-14734
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان مسجدسيد-كوي مسجدمحمدي -شماره 58نام و نام خانوادگی    سيدرضا جزائري نوكابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    20
تلفن تماس    0311-2281046    کد پستی    8199653141
آدرس دفترخانه    اصفهان فلكه احمد آباد اول خ سروش كوچه شماره 11 سمت راست پلاك اول جنب مادي رادان


منبع:ssaa.ir

1 - 2


 
سفره عقد مدل آبي فيروزه اي مدل کیک عروسی تصاویر تزیین سینی حنا کت و شلوار دامادی تصاویر

دفاتر ازدواج و طلاق آران و بيدگل

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق آران و بيدگل

دفاتر ازدواج و طلاق آران و بيدگل
نام و نام خانوادگی    محمد بهروان        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / آران و بيدگل    شماره دفترخانه 7
تلفن تماس    03622752248    کد پستی    8741684553
آدرس دفترخانه    اران خيابان نظام وفا كوي بهار كوچه شهيد گلشن پلاك 58


نام و نام خانوادگی    محمد حسين محدث فرد        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / آران و بيدگل    شماره دفترخانه    201
تلفن تماس    03622721525    کد پستی    87416-79818
آدرس دفترخانه    آران وبيدگل خيابان جمهوري اسلامي كوچه بهار سوم


نام و نام خانوادگی    مصطفي خطيب فر        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / آران و بيدگل    شماره دفترخانه    8
تلفن تماس    03622762228    کد پستی    87418-59986
آدرس دفترخانه    آران و بيدگل خ شهيد مفتح كوچه 8


نام و نام خانوادگی    مصطفي صمدي راد        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / آران و بيدگل    شماره دفترخانه    26
تلفن تماس    0362-2723392    کد پستی    87416-78678
آدرس دفترخانه    آران و بيدگل ميدان امام خميني كوچه علي اصغر حاجي زاده پ 21


نام و نام خانوادگی    مهدي خداميان آراني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / آران و بيدگل    شماره دفترخانه    50
تلفن تماس    03622724272    کد پستی    87416-48741
آدرس دفترخانه    آران وبيدگل - بلوار مطهري - حكمت 7 پلاك 62

منبع:ssaa.ir

سفره عقد مدل کریستال تزیین جا حلقه عروس و داماد تزیین جام عسل برای سفره عقد کفش های مجلسی جدید

دفاتر ازدواج و طلاق مشکين شهر

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق مشکين شهر

دفاتر ازدواج و طلاق مشکين شهر
نام و نام خانوادگی    اسلام سودي ملالو        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / مشکين شهر    شماره دفترخانه202
تلفن تماس    04525224393    کد پستی    5661844475
آدرس دفترخانه    خيابان امام خيابان خيام


نام و نام خانوادگی    حسين افقهي        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / مشکين شهر    شماره دفترخانه    194
تلفن تماس    0452-5225102    کد پستی    5661844967
آدرس دفترخانه    مشكين شهر - خيابان 22 بهمن - روبروي دبيرستان سميه - دفترخانه حاج حسين افقهي


نام و نام خانوادگی    داود صالحي        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / مشکين شهر    شماره دفترخانه    201
تلفن تماس    0452-5224588    کد پستی    5661936666
آدرس دفترخانه    مشكين شهر خيابان باهنر شمالي طبقه ي فوقاني فرش فروشي آقاي جليلي


نام و نام خانوادگی    فضل اله فيض اله زاده دوكش        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / مشکين شهر      شماره دفترخانه    176
تلفن تماس    0452-5231652    کد پستی    5661633343
آدرس دفترخانه    اول خيابان شهيد قاضي - روبروي مدرسه چمران


منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل طلایی سفره عقد خنچه بادام میوه آرایی سفره عقد تزیین خلعتی عروس

دفاتر ازدواج و طلاق گرمي

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق گرمي

نام و نام خانوادگی    حسين سعيدي        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / گرمي    شماره دفترخانه 54
تلفن تماس    0452-6225343    کد پستی    5651834799
آدرس دفترخانه    گرمي-خ امام خميني (ره) روبروي دفتر امام جمعه


نام و نام خانوادگی    حميد بهاري ميخوش        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / گرمي    شماره دفترخانه    9
تلفن تماس    0452-6227722    کد پستی    5651694853
آدرس دفترخانه    گرمي خ امام روبروي مسجد جامع طبقه دوم


نام و نام خانوادگی    علي خداشي ايلخچي سفلي        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / گرمي    شماره دفترخانه    16
تلفن تماس    04526223485    کد پستی    5618677633
آدرس دفترخانه    خيابان معلم- کوچه بهداشت


نام و نام خانوادگی    علي قاسمي مشهدلو        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / گرمي    شماره دفترخانه    58
تلفن تماس    0452-6221214    کد پستی    5651835654
آدرس دفترخانه    گرمي-خ جانبازان روبروي بازار روز آذربايجان طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی    قاسم نبي زاده        
استان/حوزه ثبتی    اردبيل  / گرمي    شماره دفترخانه    53
تلفن تماس    0452-6223700    کد پستی    5651658664
آدرس دفترخانه    گرمي-جنب پل دهقان طبقهدوم
منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آینه سفره عقد مدل آبي فيروزه اي سفره عقد مدل طلایی سفره عقد مدل سنتی

دفاتر ازدواج و طلاق نقده

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق نقده

دفاتر ازدواج و طلاق نقده نام و نام خانوادگی    حسن مهديفر        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه48
تلفن تماس    0443-6233043    کد پستی    5761786747
آدرس دفترخانه    نقده - بلوار شهيد بهشتي - جنب بهداشت - طبقه دوم - جنب دفتر ثبت اسناد رسمي شماره 1نام و نام خانوادگی    علي يونسي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه    19
تلفن تماس    0443-6264574    کد پستی    5761615338
آدرس دفترخانه    خيابان شهيد رجايي-جنب مسجد جامعه تسنننام و نام خانوادگی    عمر رحمن پور        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه    43
تلفن تماس    0443-6224556    کد پستی    5761965587
آدرس دفترخانه    آذربايجانغربي نقده خيابان شهيد رجائي پاساژ مولودي طبقه فوقاني پلاك 1نام و نام خانوادگی    فيصل اسماعيلي سياوان        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه    44
تلفن تماس    04436224514    کد پستی    5771916411
آدرس دفترخانه    نقده-خيابان قدس روبروي شوراي روحانيتنام و نام خانوادگی    محمد سامان        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه    46
تلفن تماس    0443-6225909    کد پستی    5761745883
آدرس دفترخانه    نقده خيابان شهيد علمي يك جنب بانك ملينام و نام خانوادگی    موسي اقاجاني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / نقده    شماره دفترخانه    47
تلفن تماس    0443-6230300    کد پستی    5761746175
آدرس دفترخانه    خيابان امام (ره) روبروي بانك ملي


منبع:ssaa.ir  

 
سفره عقد مدل سفالی تزیینات خرید عروس مدل کیک عروسی چند طبقه مدل کفش عروس

دفاتر ازدواج و طلاق مياندوآب


نام و نام خانوادگی    امير باقر كاظمي انامق        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه15
تلفن تماس    04812333652    کد پستی    5971739691
آدرس دفترخانه    اذربايجان غربي مياندواب چهار راه امام اول خيابان وليعصر
________________________________________
نام و نام خانوادگی    علي اكبر قرباني نظام اباد        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه    33
تلفن تماس    0481-2226969    کد پستی    5971856159
آدرس دفترخانه    مياندواب خيابان امام اول راسته بازار طبقه دوم
________________________________________
نام و نام خانوادگی    علي جبار زاده بالكانلو        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه    35
تلفن تماس    0481-2267809    کد پستی    5971816767
آدرس دفترخانه    مياندوآب خ امام روبروي بانك ملي مركزي جنب بانك ملت مركزي
________________________________________
نام و نام خانوادگی    علي طالبي موحد        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه    36
تلفن تماس    04812334833    کد پستی    5971739685
آدرس دفترخانه    مياندوآب خيابان شريعتي اول كوچه چكامه پلاك 2
_______________________________________
نام و نام خانوادگی    محمد محمدي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه    16
تلفن تماس    04812263261    کد پستی    5971736567
آدرس دفترخانه    خيابان شريعتي نبش ستارخان
________________________________________
نام و نام خانوادگی    هادي تقي زاده        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مياندوآب    شماره دفترخانه    34
تلفن تماس    04812228525    کد پستی    5971849353
آدرس دفترخانه    مياندوآب خيابان امام جنب هتل برنجيان طبقه فوقاني
________________________________________
منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آبي فيروزه اي مدل کیک عروسی تصاویر تزیین سینی حنا کت و شلوار دامادی تصاویر

 

دفاتر ازدواج و طلاق مهاباد

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج >دفاتر ازدواج و طلاق مهاباد 

دفاتر ازدواج و طلاق مهاباد نام و نام خانوادگی            
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه19
تلفن تماس    0    کد پستی    0
آدرس دفترخانه
مهاباد-روستاي خليفان
________________________________________
نام و نام خانوادگی    ابراهيم شريف پور        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    45
تلفن تماس    0442-2349558    کد پستی    5914739965
آدرس دفترخانه    مهاباد- روستاي قره‌ بلاغ واقع در جاده‌ مهاباد- بوكان
________________________________________
نام و نام خانوادگی    ابوبكر محمدكريمي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    4
تلفن تماس    0442-2337745    کد پستی    5914659573
آدرس دفترخانه    خ:شهيد شهري كندي كوچه روبروي هتل كويستان جنب مسجد شاطري2
________________________________________
نام و نام خانوادگی    جمال وطماني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    41
تلفن تماس    0442-2220444    کد پستی    5915743549
آدرس دفترخانه    مهاباد- خيابان طالقاني غربي ساختمان هلال احمر
________________________________________
نام و نام خانوادگی    حسن ره رو        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    44
تلفن تماس    04422222059    کد پستی    5916753618
آدرس دفترخانه    مهاباد- خيابان طالقاني غربي جنب اداره‌ دارايي
________________________________________
نام و نام خانوادگی    حسن سيد عزيزي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    40
تلفن تماس    0442-2230107    کد پستی    5913774511
آدرس دفترخانه    مهابادميدان ملاجامي اول خيابان جام جم جنب بانك مهر طبقه دوم
________________________________________
نام و نام خانوادگی    خليل پارسا        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    10
تلفن تماس    0442-2336440    کد پستی    5913875565
آدرس دفترخانه    مهاباد زمينهاي شهرداري ايستگاه 7
________________________________________
نام و نام خانوادگی    رحمان عفتي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    5
تلفن تماس    0442-2337077    کد پستی    5914895963
آدرس دفترخانه    مهاباد روستاي اگريقاش
________________________________________
نام و نام خانوادگی    رحمن حسين زاده        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    30
تلفن تماس    0442-2239038    کد پستی    5913663737
آدرس دفترخانه    ميدان استقلال- كوچه مسجد بداق سلطان -پلاك 3
________________________________________
نام و نام خانوادگی    سعيد اشكوتي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    11
تلفن تماس    0442-2223737    کد پستی    5916767956
آدرس دفترخانه    مهاباد- چهارراه آزادي - حياط مسجد عباس آقا
________________________________________
نام و نام خانوادگی    سيدحسن اسعدي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    12
تلفن تماس    0442-2330479    کد پستی    5914836693
آدرس دفترخانه    مهاباد-خيابان طالقاني غربي بالاتر از ميدان ملاجامي
________________________________________
نام و نام خانوادگی    شفيع برهاني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    20
تلفن تماس    0442-2222217    کد پستی    5914615843
آدرس دفترخانه    مهاباد خيابان امام شافعي پاساژ ميديا
________________________________________
نام و نام خانوادگی    صلاح الدين خليلي بابا        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    15
تلفن تماس    0442-2224457    کد پستی    5916615654
آدرس دفترخانه    مهاباد - خيابان ساحلي - گمرك پايين - كوچه شمع افروزي
________________________________________
نام و نام خانوادگی    ظاهر وطماني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    2
تلفن تماس    0442-2226874    کد پستی    5913794916
آدرس دفترخانه    مهابادخيابان طالقاني شرقي روبروي بانك صادرات
________________________________________
نام و نام خانوادگی    عبدالرحمن بهجتي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    26
تلفن تماس    0442-2229780    کد پستی    5913663118
آدرس دفترخانه    مهاباد-خيابان نبوت شرقي پشت مسجد بداق سلطان
________________________________________
نام و نام خانوادگی    عبدالرحيم حفيدي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    14
تلفن تماس    0442-2230735    کد پستی    5913674868
آدرس دفترخانه    مهاباد- ميدان فلسطين كوچه‌ حسن زاده‌ 1
________________________________________
نام و نام خانوادگی    عبداله ماوراني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    9
تلفن تماس    0442-2222634    کد پستی    5913765645
آدرس دفترخانه    مهاباد- خيابان امام كوچه‌ ماموستا ماوراني پلاك 10
________________________________________
نام و نام خانوادگی    علي غزال        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    1
تلفن تماس    0442-2440664    کد پستی    5915736631
آدرس دفترخانه    مهاباد كوي فرهنگيان كوچه 8 پلاك 22
________________________________________
نام و نام خانوادگی    قادر رحمتي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    8
تلفن تماس    0442-2230502    کد پستی    5913776931
آدرس دفترخانه    مهاباد - خيابان سيد نظام - پاساژ شهرداري - طبقه 2 - پلاك 12
________________________________________
نام و نام خانوادگی    محمد ثباتي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    42
تلفن تماس    04422232975    کد پستی    5916934731
آدرس دفترخانه    مهاباد- پشت تپ طرف شيلان-خيابان شوان-جنب مسجد رسول الله
________________________________________
نام و نام خانوادگی    مصطفي ستوده        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    32
تلفن تماس    0442-2222640    کد پستی    5914613344
آدرس دفترخانه    مهاباد- روستاي گوك تپه‌ واقع درجاده‌ مهاباد مياندواب
________________________________________
نام و نام خانوادگی    مصطفي وطماني        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    16
تلفن تماس    04422228479    کد پستی    5915943138
آدرس دفترخانه    مهاباد- بلوار توحيد ـ كوچه فرهنگ ـ پلاك 10
________________________________________
نام و نام خانوادگی    يوسف سيدي        
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / مهاباد    شماره دفترخانه    46
تلفن تماس    0442-2441606    کد پستی    5915865571
آدرس دفترخانه    مهاباد- روستاي قزلقوپي
________________________________________
منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آینه کیک های سفره عقد با گل های طبیعی چاقوی کیک سفره عقد ست کیف و کفش عروس

 

دفاتر ازدواج و طلاق ماكو

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق ماكو 

دفاتر ازدواج و طلاق ماكو
نام و نام خانوادگی    ادريس جهانديده         
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / ماكو    شماره دفترخانه9
تلفن تماس    04264283169    کد پستی    5869194391
آدرس دفترخانه    يولاگلدي-خيابان اصلي روبروي غذا خوري حسن زاده و ايستگاه پلدشت


نام و نام خانوادگی    صمد عليزاده         
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / ماكو      شماره دفترخانه    24
تلفن تماس    04623228326    کد پستی    5851965176
آدرس دفترخانه    ماكوميدان امام حسين (ع)خيابان صدرنام و نام خانوادگی    علي بايزجاسمي         
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / ماكو    شماره دفترخانه    8
تلفن تماس    04623226548    کد پستی    5861647794
آدرس دفترخانه    ماكواول خيابان اميركبيرسمت راست از طرف خيابان طالقانينام و نام خانوادگی    قاسم آخوندزاده         
استان/حوزه ثبتی    آذربايجان غربي  / ماكو    شماره دفترخانه    15
تلفن تماس    04623251008    کد پستی    5861693976
آدرس دفترخانه    ماكو معرفت روبروي خيابان انتظام


منبع:ssaa.ir

 
کیک های سفره عقد با گل های طبیعی مدل کیک عروسی مدل کیک عروسی چند طبقه آداب بریدن کیک عروسی

دفاتر ازدواج و طلاق شاهين دژ


نام و نام خانوادگی     خاليد رسول زاده كردكندي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / شاهين دژ       شماره دفتر ازدواج     21
تلفن تماس     04824225141     کد پستی     5981785361
آدرس دفتر ازدواج     شاهين دژ -بلوار رسالت - خ قدس


نام و نام خانوادگی     سيد علي علويان            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / شاهين دژ       شماره دفتر ازدواج     12
تلفن تماس     0482-4224846     کد پستی     5981914463
آدرس دفتر ازدواج     فلكه قيام خيابان قيام غربي


نام و نام خانوادگی     فريدون مرادي كردكندي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / شاهين دژ       شماره دفتر ازدواج     18
تلفن تماس     0482-4223874     کد پستی     5981756666
آدرس دفتر ازدواج     آ غ : شاهين دژ- خ كارگر كوچه


منبع:ssaa.ir

 
ست کیف و کفش عروس مدل کفش عروس کفش های مجلسی جدید مدل کفش دامادی

دفاتر ازدواج و طلاق سردشت

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق سردشت

دفاتر ازدواج و طلاق سردشت

نام و نام خانوادگی   عبدالرحمن باروزه                   

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سردشت                   شماره دفتر ازدواج 1

تلفن تماس                0444-3352111                 کد پستی 5967115537

آدرس دفتر ازدواج   آذربايجان غربي - شهرستان سردشت - شهر ميرآباد خيابان امام - روبروي مخابرات


 نام و نام خانوادگی   محمد رسولي                           

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سردشت                   شماره دفتر ازدواج 6

تلفن تماس                04443228895   کد پستی 5967115781

آدرس دفتر ازدواج   سردشت خ قدس بالاتر از بانك صادرات سابق


نام و نام خانوادگی   محمد واوي                              

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سردشت                   شماره دفتر ازدواج 4

تلفن تماس                0444-3222999                 کد پستی 5961736693

آدرس دفتر ازدواج   سردشت-پاساژ رشيد


 نام و نام خانوادگی   محمدمعصوم نقشبندي                             

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سردشت                   شماره دفتر ازدواج 2

تلفن تماس                0444-3225035                 کد پستی 5961846861

آدرس دفتر ازدواج   سردشت-بيوران


منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آینه سفره عقد مدل آبي فيروزه اي سفره عقد مدل طلایی سفره عقد مدل سنتی

دفاتر ازدواج و طلاق خوي

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق خوي

دفاتر ازدواج و طلاق خوي

نام و نام خانوادگی     باقر مهتدي           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     15
تلفن تماس     0461-2221191     کد پستی     5813646731
آدرس دفترخانه     ميدان امام-اول خيابان شريعتي- طبقه فوقاني ساختمان اسدي


نام و نام خانوادگی     جبار آبار           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     10
تلفن تماس     0461-2222232     کد پستی     5813713391
آدرس دفترخانه     خيابان شريعتي- طبقه دوم ساختمان سابق اداره جهاد كشاورزي


نام و نام خانوادگی     حسن هاتفي           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     21
تلفن تماس     0461-2255303     کد پستی     5813845913
آدرس دفترخانه     خيابان طالقاني-روبروي مقبره- طبقه فوقاني- - ساختمان طسوجي


نام و نام خانوادگی     حسين محمدلو           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     11
تلفن تماس     0461-2250973     کد پستی     5848113333
آدرس دفترخانه     شهر قطور- بعد از پل رودخانه قطور-سمت چپ- جنب خشكشوئي


نام و نام خانوادگی     حميد راثي           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     3
تلفن تماس     0461-2260793     کد پستی     58139-3665
آدرس دفترخانه     آذربايجان غربي- خوي خيابان طالقاني طبقه فوقاني داروخانه سيدكباري


نام و نام خانوادگی     سليمان مهدي زاده           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     2
تلفن تماس     0461-2224888     کد پستی     5813954837
آدرس دفترخانه     خيابان طالقاني- جنب داروخانه فارابي- طبقه فوقاني- ساختمان صادقي


نام و نام خانوادگی     سيد نادر طباطبائي           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     30
تلفن تماس     04612226599     کد پستی     5813861158
آدرس دفترخانه     خيابان طالقاني- روبروي مسجد مطلب خان - طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی     علي اصغر شريفي           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     27
تلفن تماس     0461-2236030     کد پستی     5813954697
آدرس دفترخانه     ميدان امام- اول خيابان طالقاني- طبقه فوقاني- ساختمان شاهنده


نام و نام خانوادگی     غلامعلي عليلو           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     1
تلفن تماس     0461-2236219     کد پستی     5813863135
آدرس دفترخانه     خيابان طالقاني- روبروي داروخانه فارابي- طبقه فوقاني - ساختمان خالصي


نام و نام خانوادگی     فيصل انصاري           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     9
تلفن تماس     0461-2266420     کد پستی     5813955318
آدرس دفترخانه     خيابان طالقاني- جنب بانك سپه ساختمان محمديه


نام و نام خانوادگی     محمد صفرزاده           
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / خوي       شماره دفترخانه     4
تلفن تماس     04412358754     کد پستی     5819735473
آدرس دفترخانه     خوي-محله امام زاده- ميدان امير جنب آموزشگاه تكاور


منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل طلایی سفره عقد خنچه بادام میوه آرایی سفره عقد تزیین خلعتی عروس

دفاتر ازدواج و طلاق پيرانشهر

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق پيرانشهر

نام و نام خانوادگی   خالد عيسي زاده                      

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 41

تلفن تماس                0444-4226265                 کد پستی 5781834331

آدرس دفتر ازدواج   آذربايجان غربي پيرانشهر خيابان سردشت نبش سه راهي فرهنگ
 


نام و نام خانوادگی   سليمان عبدالله زاده                   

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 42

تلفن تماس                0444-4226758                 کد پستی 5781843171

آدرس دفتر ازدواج   پيرانشهر چهارراه 22بهمن بلوار دوم خرداد روبروي شوراي روحانيت


نام و نام خانوادگی   علي رحماني                            

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 45

تلفن تماس                0444-4225784                 کد پستی 5781713556

آدرس دفتر ازدواج   پيرانشهر - خيابان جمهوري اسلامي شرقي روبروي مدرسه شاهد


نام و نام خانوادگی   عمر مطيع خاني                      

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 40

تلفن تماس                0444-4233429                 کد پستی 5781814134

آدرس دفتر ازدواج   پيرانشهر پايين تر از ميدان استاد هه ژار ابتداي خيابان 24 متري پلاك 197


نام و نام خانوادگی   فاروق قادرن‍ژاد                        

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 46

تلفن تماس                04444236088   کد پستی 5784134185

آدرس دفتر ازدواج   خيابان شورا


نام و نام خانوادگی   محمد افشاري سالار                                 

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 39

تلفن تماس                0444-4222050                 کد پستی 5781964173

آدرس دفتر ازدواج   خيابان بهشتي كوچه ملا افشار


نام و نام خانوادگی   مراد نصرالهي آذر                 

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 43

تلفن تماس                04444236766   کد پستی 5786144347

آدرس دفتر ازدواج   ميدان استقلال مجتمع تجاري شهرداري


نام و نام خانوادگی   مصطفي محمدي                     

استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / پيرانشهر                  شماره دفتر ازدواج 10

تلفن تماس                04444238210   کد پستی 5781715865

آدرس دفتر ازدواج   پيرانشهر-خيابان سيد قطب شرقي


منبع:ssaa.ir

سفره عقد مدل سنتی تزیینات نبات سفره عقد جایگاه عروس و داماد تزیین کله قند برای بله برون
 سرویس های برتر ما

برترین خدمات ما

 • 1

  سالن عقد با سفره عقد آکواریومی

  با دکوراسیون منحصر بفرد

 • 2

  عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای

  توسط 2 گروه حرفه ای

 • 3

  موسیقی زنده

سرویس های ما

خدمات عکاسی و فیلمبرداری در دفتر ازدواج

اگر به دنبال ثبت خاطره انگیزترین روز زندگی خود هستید ما به شما دو تیم از حرفه ای ترین عکاسان و فیلمبردارانی که با سالن عقد خاطره همکاری دارند را پیشنهاد میدهیم . ثبت لحظات زیبای شما توسط بانو با تجهیزات پیشرفته نورپردازی و عکاسی

پذیرایی در دفتر ازدواج با سفره عقد آکواریومی

از زمان های گذشته تا به امروز رسم ایرانیان بر این بوده است که از مهمانان خود در روز عقد با میوه، شیرینی و نوشیدنی پذیرایی کنند. این بخش یکی از مهم ترین بخش های برگزاری مراسم است که پدر و مادر ها به آن توجه ویژه ای دارند. سالن عقد خاطره با آموزش افراد مجرب به بهترین حالت ممکن از مهمانان حاضر در سالن عقد پذیرایی می کند. ارائه این خدمت از طرف دفتر ازدواج خاطره سبب شده تا دیگر دغدغه ای برای پذیرایی از مهمانان وجود نداشته باشد.

موسیقی زنده در سالن عقد

وجود موسیقی زنده در سالن عقد از بهترین خدماتی است که ارائه شده است. موسیقی زنده در سالن عقد خاطره توسط دف نواز بسیار حرفه ای صورت می پذیرد که موجب ایجاد جو بسیار شاد و پرنشاطی خواهد گردید.

امکانات دیگر دفتر ازدواج با سفره عقد آکواریومی

علاوه بر امکاناتی که در بالا به آن ها اشاره شد، سالن عقد خاطره برای راحتی زوجین به بهترین حالت ممکن خدمات بسیار متنوع دیگری را نیز ارائه داده است. از جمله این خدمات وجود پارکینگ اختصاصی برای عروس و داماد است که با وجود آن عروس می تواند به راحتی وارد سالن عقد شود. همچنین وجود آسانسور این امکان را فراهم آورده است تا تردد برای مهمانان و عروس و داماد بسیار آسان انجام پذیرد.

گالری تصاویر

توضیح کوتاه در مورد تصاویر

عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

خواندنی های قبل از ازدواج

مطالب خواندنی در خصوص مراحل قانونی و موارد حقوقی قبل از ازدواج انواع شروط مراحل ثبت قانونی ازدواج و . . .

مطالب منتخب ما

سالن عقد با سفره عقد آکواریومی

دفتر ازدواج مکانی برای شروع یک زندگی عاشقانه می باشد و مهم ترین و خاطره انگیزترین لحظات زندگی هرفردی در دفتر ازدواج ثبت می شود. به همین دلیل بسیاری از عروس و دامادهای جوان به دنبال یک دفتر ازدواج شیک و مجلل برای برپایی مراسم ازدواج خود هستند. سالن عقد خاطره با سفره عقد آکواریومی انتخابی شایسته برای شما عروس و دامادهای خوش سلیقه و خوش ذوق می باشد و یکی از بهترین لوکس ترین مکان ها برای برپایی پیوند ازدواج به شمار می رود.

??? ????
عنوان مطلب

سالن عقد خاطره

سالن عقد و ازدواج خاطره با دو شعبه در شرق و یک شعبه در غرب تهران از بهترین سالن های تشریفاتی با دسترسی آسان از دو اتوبان امام علی و باقری به شعبه شرق و از اتوبان نواب به شعبه غرب بوده . این سالن با امکانات بی نظیر و با مناسب ترین قیمتها خود می تواند بهترین گزینه برای خاص پسندان باشد.

متن کامل