سالن عقد خاطره ( دفتر ازدواج )

قانون جدید حمایت خانواده در صورتیکه نتیجه آزمایش مورفین و یا سایر بیماریها مثبت باشد در صورت اطلاع و رضایت طرفین عقد نکاح، ثبت عقد در دفتر رسمی ازدواج

جستجوگر پیشرفته سایتآیا میدانید؟
برای ثبت ازدواج نیاز به اطلاعات زیر می باشد
لطفا وارد لینکهای زیر شوید و مطالعه فرمایید.دفتر ازدواج 163

مراحل ثبت ازدواج فرق مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم آدرس آزمایشگاه های مجاز تهران

دفاتر ازدواج شهرستان های آذربايجان شرقي

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج شهرستان های آذربايجان شرقي

دفاتر ازدواج شهرستان های آذربايجان شرقي

نام و نام خانوادگی     اميرحسين رحيمي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / آذرشهر       شماره دفتر ازدواج    119
تلفن تماس     0412-4225127     کد پستی     5371731996
آدرس دفتر ازدواج    آذرشهر-خيابان امام-ميدان هلال احمر-طبقه زيرين مركز بهداشت فارابي

نام و نام خانوادگی     علي اصغر روضه خوان            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / آذرشهر       شماره دفتر ازدواج    1
تلفن تماس     0412-4234363     کد پستی     5371641443
آدرس دفتر ازدواج    آذرشهر ، خ امام خميني ، روبروي بانك تجارت ، پاساژ لوكس ، طبقه بالاي همكف ، پلاك 1 و 2

نام و نام خانوادگی     مير رسول صدري دهخوارقاني            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / آذرشهر       شماره دفتر ازدواج    131
تلفن تماس     0412-4222071     کد پستی     5371934959
آدرس دفتر ازدواج    آذرشهر خيابان امام (ره )-روبروي سراي صبح خيز- ساختمان 188

نام و نام خانوادگی     يداله اقدمي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / آذرشهر       شماره دفتر ازدواج    62
تلفن تماس     0412-4236314     کد پستی     5371613998
آدرس دفتر ازدواج    تبريز-آذرشهر-خيابان امام-پاساژسعادت-طبقه دوم-


نام و نام خانوادگی     مرتضي كاوه            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / اسكو       شماره دفتر ازدواج    20
تلفن تماس     0412-3225050     کد پستی     5351836751
آدرس دفتر ازدواج    خيابان امام خميني روبروي شهرداري


نام و نام خانوادگی     حسين همتي قراملكي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ايلخچي       شماره دفتر ازدواج    190
تلفن تماس     0412-3322373     کد پستی     53581
آدرس دفتر ازدواج    ايلخچي خيابان امام روبروي مسجد ولي عصر خيابان دوازده بهمن طبقه دوم


نام و نام خانوادگی     محمد مسعودي نيا            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / باسمنج       شماره دفتر ازدواج    163
تلفن تماس     0411-6345255     کد پستی     53461
آدرس دفتر ازدواج    باسمنج خيابان آبرساني روبروي اداره آبياري


نام و نام خانوادگی     علي حسين عزيزي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / بستان آباد       شماره دفتر ازدواج    41
تلفن تماس     0432-4122855     کد پستی     5491814419
آدرس دفتر ازدواج    بستان آباد خيابان امام روبروي بانك سپه

نام و نام خانوادگی     محمد افسري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / بستان آباد       شماره دفتر ازدواج    212
تلفن تماس     0432-4126366     کد پستی     5491815865
آدرس دفتر ازدواج    بستان آباد خيابان امام ميدان مولوي


نام و نام خانوادگی     زيداله عباسي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / تركمانچاي       شماره دفتر ازدواج    104
تلفن تماس     0424-3221200     کد پستی     5335146814
آدرس دفتر ازدواج    تركمانچاي- جنب مسجد اميرالمؤمنين


نام و نام خانوادگی     رحمت اله شمسي خسروشاهي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / خسرو شهر       شماره دفتر ازدواج    27
تلفن تماس     0412-2665767     کد پستی     5355175111
آدرس دفتر ازدواج    خسرو شهر -خيابان امام -جنب درمانگاه حكيم شمس الدين

نام و نام خانوادگی     علي اكبر معصومي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / خسرو شهر       شماره دفتر ازدواج    28
تلفن تماس     0412-2662040     کد پستی     5355175331
آدرس دفتر ازدواج    خسرو شاه -خيابان امام -روبروي پمپ بنزين


نام و نام خانوادگی     احمد محبوبي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / سراب       شماره دفتر ازدواج    113
تلفن تماس     0431-2236979     کد پستی     5471867759
آدرس دفتر ازدواج    سراب خيابان مطهري جنب بازار روبروي داروخانه شفا

نام و نام خانوادگی     سيفعلي نورخواه رازليقي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / سراب       شماره دفتر ازدواج    129
تلفن تماس     0431-2225184     کد پستی     5471839165
آدرس دفتر ازدواج    سراب خيابان شهيد مطهري بالاتر از مسجد جامع روبروي بانك سينا


نام و نام خانوادگی     علي صفري عليشاه            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / شبستر       شماره دفتر ازدواج    19
تلفن تماس     0471-2230355     کد پستی     5381711111
آدرس دفتر ازدواج    شبستر-خيابان امام- نرسيده به چهارراه نماز-پاساژ صالحي

نام و نام خانوادگی     محمدابراهيم واعظي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / شبستر       شماره دفتر ازدواج    26
تلفن تماس     0471-2220434     کد پستی     5387116187
آدرس دفتر ازدواج    شبستر - چهارراه نماز - ساختمان نجارزاده


نام و نام خانوادگی     جعفر جهانگيري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / صوفيان       شماره دفتر ازدواج    215
تلفن تماس     04723223839     کد پستی     5358353861
آدرس دفتر ازدواج    صوفيان اول خيابان امام روبروي اداره پست طبقه دوم

نام و نام خانوادگی     محمدعلي نوروزي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / صوفيان       شماره دفتر ازدواج    92
تلفن تماس     0472-3222563     کد پستی     5386135963
آدرس دفتر ازدواج    خيابان امام خميني- روبروي جهاد كشاورزي- دفتر ازدواج 92 و طلاق 80 صوفيان


نام و نام خانوادگی     ستار منصور            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / عجب شير       شماره دفتر ازدواج    11
تلفن تماس     0422-6231776     کد پستی     5541713433
آدرس دفتر ازدواج    عجب شير خيابان چهارراه ساعت طبقه دوم پاساژ صدف

نام و نام خانوادگی     صالح كاظمي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / عجب شير       شماره دفتر ازدواج    9
تلفن تماس     0422-6227202     کد پستی     5541813457
آدرس دفتر ازدواج    عجب شير خيابان امام (ره) پاساژ وليعصر(عج) طبقه دوم


نام و نام خانوادگی     افشين آقاياري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / قره آغاج       شماره دفتر ازدواج    168
تلفن تماس     0424-6722002     کد پستی     5581635167
آدرس دفتر ازدواج    آذربايجانشرقي- چاراويماق- قره آغاج- خيابان امام- جنب اداره پست روبروي بانك توسعه تعاون پلاك 102-


نام و نام خانوادگی     اسرافيل پورقلي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / كليبر       شماره دفتر ازدواج    83
تلفن تماس     0427-4222981     کد پستی     3717878489
آدرس دفتر ازدواج    كليبر خيابان امام خميني (ره) كوچه

نام و نام خانوادگی     علي فتحي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / كليبر       شماره دفتر ازدواج    1
تلفن تماس     0427-4220116     کد پستی     5561913678
آدرس دفتر ازدواج    كليبر خيابان امام روبروي بانك صادرات

نام و نام خانوادگی     ميرصدرالدين قرشي كليبر            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / كليبر       شماره دفتر ازدواج    58
تلفن تماس     0427-4225851     کد پستی     5461865794
آدرس دفتر ازدواج    كليبر خيابان معلم روبروي پمپ بنزين


نام و نام خانوادگی     اله وردي چوپاني خاصلوئي تيمورلو            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / گوگان       شماره دفتر ازدواج    218
تلفن تماس     0412-4524388     کد پستی     5373113361
آدرس دفتر ازدواج    گوگان خيابان فردوسي روبروي پاساژ انوري

نام و نام خانوادگی     حسن كبير اقدم            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / گوگان       شماره دفتر ازدواج    214
تلفن تماس     0412-4527622     کد پستی     5376173663
آدرس دفتر ازدواج    خيابان امام روبروي بانك سپه طبقه فوقاني مطب دكتر رستم عليزاده

نام و نام خانوادگی     محمدعلي اله مرادي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / گوگان       شماره دفتر ازدواج    82
تلفن تماس     0412-4527482     کد پستی     5376175994
آدرس دفتر ازدواج    گوگان چهاراه مركزي روبروي بانك ملي


نام و نام خانوادگی     سعيد ناطقي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ملكان       شماره دفتر ازدواج    44
تلفن تماس     0422-8224099     کد پستی     5561743778
آدرس دفتر ازدواج    ملكان خيابان امام روبروي شهرداري

نام و نام خانوادگی     غلامرضا قنبري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ملكان       شماره دفتر ازدواج    26
تلفن تماس     0422-8222949     کد پستی     5561813661
آدرس دفتر ازدواج    ملكان بلوار امام كوچه علامه طباطبائي پلاك 15

نام و نام خانوادگی     فضلعلي تقي زاده            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ملكان       شماره دفتر ازدواج    13
تلفن تماس     0422-8222027     کد پستی     5561664141
آدرس دفتر ازدواج    اذربايجان شرقي شهرستان ملكان انتهاي خيابان معلم

نام و نام خانوادگی     موسي قاسمي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ملكان       شماره دفتر ازدواج    46
تلفن تماس     0422-8224010     کد پستی     5561733113
آدرس دفتر ازدواج    ملكان-خيابان 17 شهريور-تقاطع چاي كنار


نام و نام خانوادگی     محمدباقر عبدلي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هاديشهر       شماره دفتر ازدواج    1
تلفن تماس     0492-3052192     کد پستی     5431613711
آدرس دفتر ازدواج    هاديشهر - خيابان ليوارجان-كوچه لاله-پلاك1

نام و نام خانوادگی     محمدحسين مهدي نژاد گرگري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هاديشهر       شماره دفتر ازدواج    29
تلفن تماس     0492-3040100     کد پستی     5431949453
آدرس دفتر ازدواج    هادي شهر ميدان قيام خيابان مالك اشتر پلاك 26

نام و نام خانوادگی     ميرقاسم ميرمحمدي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هاديشهر       شماره دفتر ازدواج    89
تلفن تماس     04923048822     کد پستی     5431755989
آدرس دفتر ازدواج    هادي شهر خيابان امام محمدباقر جنب پاساژ شهريار


نام و نام خانوادگی     جعفر شاكري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هريس       شماره دفتر ازدواج    68
تلفن تماس     0432-6124388     کد پستی     5391819146
آدرس دفتر ازدواج    اذربايجان شرقي-هريس-جنب ساختمان دادگستري

نام و نام خانوادگی     علي بهزادي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هريس       شماره دفتر ازدواج    188
تلفن تماس     0432-6125405     کد پستی     5391634148
آدرس دفتر ازدواج    هريس-خيابان انقلاب روبروي درمانگاه شماره 2 (بهداري پائين)


نام و نام خانوادگی     عبداله موحدي گنجينه كتاب            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هشترود       شماره دفتر ازدواج    115
تلفن تماس     0424-6228890     کد پستی     5571817775
آدرس دفتر ازدواج    هشترود خيابان امام جنب بانك صادرات ساختمان پزشكان

نام و نام خانوادگی     محسن اكبري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هشترود       شماره دفتر ازدواج    189
تلفن تماس     0424-6225628     کد پستی     5571718554
آدرس دفتر ازدواج    هشترود خيابان امام روبروي بانك ملي

نام و نام خانوادگی     يعقوب بهرامي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / هشترود       شماره دفتر ازدواج    46
تلفن تماس     0424-6222324     کد پستی     5571914793
آدرس دفتر ازدواج    هشترود خ امام خميني روبروي بانك صادرات


نام و نام خانوادگی     جواد رشيد زاده            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ورزقان       شماره دفتر ازدواج    1
تلفن تماس     04273244303     کد پستی     5458118885
آدرس دفتر ازدواج    ورزقان-نرسيده به فلكه سونگون -دفتر خانه ازدواج شماره 1

نام و نام خانوادگی     حسن عيوضي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ورزقان       شماره دفتر ازدواج    2
تلفن تماس     04273244746     کد پستی     5448145678
آدرس دفتر ازدواج    ورزقان-روبروي هلال احمر -طبقه فوقاني غذا خوري نجفي

نام و نام خانوادگی     عبدالكريم كريم زاده            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان شرقي  / ورزقان       شماره دفتر ازدواج    110
تلفن تماس     0427-3242600     کد پستی     5458118887
آدرس دفتر ازدواج    ورزقان -خيابان امام روبروي اداره هلال احمر-طبقه اول

منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آینه کیک های سفره عقد با گل های طبیعی چاقوی کیک سفره عقد ست کیف و کفش عروس


مرتبط با :

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم

در متن عقدنامه شرایطی درج شده است که در صورت توافق زوجین امضا خواهد شد.

جهت روشن شدن هرچه بیشتر این موضوع شرایط مزبور را عیناً عنوان کرده و هر یک از آنها توضیح داده می‌شود تا به هر شبهه‌ای در این خصوص پاسخ داده شود.

شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم


الف: ضمن (عقد نکاح/خارج لازم) زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.توضیح: این بند بدین معنا است که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از شروع زندگی به دست آورده است به نام زن کند، مشروط بر اینکه:

1- طلاق به درخواست مرد باشد

2- زن مطیع همسر خود باشد و اخلاق و رفتار نامتناسب با وی نداشته باشد و همچنین از او تمکین کند.

ب: ضمن (عقدنکاح/خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.

توضیح: این بند بیانگر این مطلب است که زن در صورت تحقق شرایط زیر از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل، به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات مدعا درخواست طلاق کند.

مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند به شرح زیر است:


1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر هم ممکن نباشد. توضیح: عدم پرداخت خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.

2- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند. توضیح: بدرفتاری غیرقابل تحمل مرد با زن و فرزندان.

3- ابتلای زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.توضیح: بیماری خطرناک غیرقابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

توضیح: دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

توضیح: اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.

6- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به پنج سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

توضیح: محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (در زندان بسر بردن مرد به عنوان محکومیت در حال اجرا از پنج سال به بالا)

7- ابتلای زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.توضیح: اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

8- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی (تشخیص عذر موجه با دادگاه است) یا اینکه زوج شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.توضیح: ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.

9- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.

تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

از جمله مواردی که زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند، محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی با توجه به وضع و موقعیت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

توضیح: اجرای هر نوع مجازاتی که آبرو و موقعیت زن را به خطر اندازد.

10- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر، صاحب فرزند نشود.

توضیح: بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.توضیح: غیبت طولانی شوهر.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

توضیح: ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر

توضیح: زن علاوه بر موارد فوق در صورت موافقت شوهر، می‌تواند مواردی مانند موارد زیر را در قباله بگنجاند:

سایر شرایط: 1- حق سکنی: که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می‌کند. 2- حق تحصیل 3-حق اشتغال و...

کاربرد شرایط دوازده‌گانه مندرج در قباله ازدواج

سؤال: آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می‌تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟ آیا زن به راحتی می‌تواند طلاق بگیرد؟ یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟

پاسخ: با تحقق یکی از شرایط دوازده‌گانه و اثبات آن در دادگاه زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله داوری و قطعیت آن نسبت به اجرای طلاق اقدام کند.در پایان هر بند از قباله، زن و مرد خواهان ازدواج، مندرجات موجود در آن بند را امضا می‌کنند.

منبع:rajanews.comقانون و مقررات دفاتر ازدواج و طلاق

دفاتر ازدواج و طلاق

واحدهاي هستند كه بامجوز و حكم سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در نقاطي كه مورد نياز باشد براي ثبت وقايع ازدواج و طلاق و رجوع تاسيس ميشوند
 
هر دفتر ازدواج بوسيله يك نفر سردفتر كه از طرف سازمان ثبت منصوب مي شود اداره مي گردد درقانون و مقررات براي هر دفتر ازدواج و طلاق معاون يا دفتريار پيش بيني نشده است ولي سردفتر مي تواند از منشي و كارمند استفاده نمايد و ليكن مسئوليت كليه امور دفترخانه به عهده شخص سردفتر مي باشد
 

سردفتر طلاق

از بين سردفتران شاغل كه حداقل ۵ سال سابقه داشته باشد و يا افرادي كه علاوه بر شرايط مقرره در نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۸ داراي ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد
 
مطابق قانون ازدواج در نقاطي كه مطابق قانون معين مي شود ، هرازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه برابر نظامنامه هاي وزارت دادگستري تعيين ميشود به ثبت برسد و قانونگذار در نقاط مزبور برابر فردي كه غير از دفاتر ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد و هم چنين عاقدي كه اين امر را انجام داده حبس تاديبي پيش بيني نموده است

توضيح ۱- هرگاه مردي باداشتن همسر بدون تحصيل اجازه از دادگاه به ازدواج مبادرت نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يكسال محكوم خواهد شد همين مجازات مقرر است براي عاقد و سردفتر ازدواج و زن جديد كه عالم به ازدواج زن سابق مرد باشند
 
توضيح ۲- به موجب ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ به منظور حفظ كيان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامي است چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نمايد به مجازات حبس تعزيري تا يكسال محكوم مي گردد

 منبع: ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آبي فيروزه اي مدل کیک عروسی تصاویر تزیین سینی حنا کت و شلوار دامادی تصاویر


نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق

مصوب ۱۳۷۸ رئیس قوه قضائیه با اصلاحات ۱۳۸۰

ماده ۱ – دفتر ازدواج و طلاق از یکدیگر تفکیک شده و هر یک از این دو دفتر جداگانه تهیه و چاپ خواهد شد .ماده ۲ – اشخاص زیر را می توان به سردفتری ازدواج از طریق آزمون کتبی و مصاحبه حضوری انتخاب نمود :
۱ – دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق، علوم ثبتی، الهیات و معارف اسلامی (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی).
۲ – دارندگان گواهی سطح دو (اتمام رسائل و مکاسب) با تائید شورای عالی مدیریت حوزه علمیه قم یا دانشکده الهیات دانشگاه تهران
۳ – دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تائید رئیس قوه قضائیه رسیده باشد.
۴ـ روحانیونی که حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) در رشته‌های ادبیات (زبان فارسی و عرب) فقه و اصول، تفسیر، علوم قرآنی، حدیث، الهیات و معارف اسلامی هستند.

تبصره۱ـ رئیس قوه قضائیه هیأتی را جهت بررسی و ارزشیابی مدارک افتاء و اجتهاد متقاضیان سردفتری تعیین خواهدکرد.

تبصره۲ـ سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران اول را مادام که در این سمت اشتغال دارند نمی‌توان به عنوان سردفتر ازدواج یا طلاق انتخاب نمود.

تبصره ۳ ـ افرادی که قبل از تصویب این آئین نامه در آزمونهای مربوطه شرکت کرده و قبول شده اند صدور ابلاغ آنان موکول به شرکت در مصاحبه حضوری و کسب موفقیت در آن خواهد بود.

تبصره ۴- سردفتر ازدواج و طلاق اقلیت های دینی با رعایت مقررات مربوط به احوال شخصیه آنان و شرایط مندرج در ماده ۴ و تبصره ۲ آن و پس از معرفی و گواهی مراکز رسمی دینی مربوط منصوب خواهد شد.

ماده ۳ – آزمون کتبی و مصاحبه توسط هیأتی متشکل از اشخاص واجد صلاحیت به پیشنهاد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تائید رئیس قوه قضائیه به عمل خواهد آمد.

تبصره ۱ – مواد امتحانی عبارتست از : ادبیات فارسی – عربی ، متون فقهی ، مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، حقوق مدنی احکام شرعی و اطلاعات عمومی.

تبصره ۲ – سؤالات مربوط به متون فقه متقاضیان سنی مذهب از کتب فقهی آنان استخراج خواهد شد.

تبصره۳ـ روحانیونی که دارای مدرک اجتهاد هستند در صورت ثبت نام در موعد مقرر و تائید مدرک آنان توسط هیأت از شرکت در امتحان کتبی معاف و صرفاً توسط هیأت اختبار مذکور در ماده سوم نظامنامه از آنان اختبار به عمل می‌آید.

تبصره ۴ – هزینه برگزاری امتحان مبلغ پنج هزار تومان تعیین که پرداخت آن به عهده متقاضی است .

ماده ۴ – سران دفاتر ازدواج و طلاق باید واجد شرایط زیر باشند:
۱ – تدین به دین مبین اسلام .
۲ – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی .
۳ – ملتزم به احکام شرعی .
۴ – دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی .
۵ – حسن شهرت.
۶ – تأهل .
۷ – توانائی انجام کار.
۸ – داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی .

تبصره ۱ – مفاد مواد ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و۶۲ مکرر اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۷ نیز مجری خواهد بود.

تبصره ۲ – اقلیتهای دینی شناخته شده باید متدین به مذهب خود باشند.

ماده ۵ – سردفتر طلاق از بین سر دفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرره در این نظامنامه دارای ۳۰ سال سن باشند انتخاب خواهد شد.

ماده ۶ – کسانی که به سر دفتری ازدواج انتخاب می شوند مکلفند حداقل ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ دریافت ابلاغ نسبت به تأسیس دفتر خانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ماده ۷ – نقل و انتقال سردفتران ازدواج و طلاق مطابق مقررات مربوط به نقل و انتقال سر دفتران اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۸ – مرخصی (استحقاقی، استعلاجی) سردفتر ازدواج و طلاق تابع مواد ۱۴ و ۱۵ آئین نامه بندهای قانون دفاتر رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران (اصلاحی ۲۷ /۱۱ /۶۰) خواهد بود.

 
سفره عقد مدل سفالی تزیینات خرید عروس مدل کیک عروسی چند طبقه مدل کفش عروس


دفاتر ازدواج و طلاق سلماس

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق سلماس

دفاتر ازدواج و طلاق سلماس

نام و نام خانوادگی     ابراهيم عماري            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     26
تلفن تماس     0443-5230430     کد پستی     5881674366
آدرس دفتر ازدواج     خيابان سعدي تقاطع طالقاني


نام و نام خانوادگی     بايزيد درويشي پور خرم اباد            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     4
تلفن تماس     0443-5225075     کد پستی     5881953118
آدرس دفتر ازدواج     سلماس خيابان بهشتي تقاطع فردوسي


نام و نام خانوادگی     حبيب اله زارعي يالقوزآغاجي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     34
تلفن تماس     0443-5246601     کد پستی     5881945883
آدرس دفتر ازدواج     خيابان فردوسي تقاطع حافظ جنب تالار چل ستون طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی     سيد يوسف حسيني            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     37
تلفن تماس     0443-5239560     کد پستی     5881655858
آدرس دفتر ازدواج     خيابان امام فلكه فردوسي طبقه فوقاني عكاسي سلماس فيلم


نام و نام خانوادگی     علي اكبرزاده            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     25
تلفن تماس     0443-5242563     کد پستی     5881657551
آدرس دفتر ازدواج     خ چمران كوچه 7 پلاك 17


نام و نام خانوادگی     علي حسن زاده الياسي            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     3
تلفن تماس     0443-5247003     کد پستی     5881689647
آدرس دفتر ازدواج     اذربايجان غربي شهرستان سلماس اسلام اباد خيابان عشاير جنب مسجد الرسول


نام و نام خانوادگی     فادل محمودي جاندار            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     1
تلفن تماس     0443-5235063     کد پستی     5881948118
آدرس دفتر ازدواج     سلماس خيابان فردوسي روبروي سينما سعدي بازار امام رضا طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی     محمد باقر بشارتي راد            
استان/حوزه ثبتی     آذربايجان غربي  / سلماس       شماره دفتر ازدواج     2
تلفن تماس     0443-5235350     کد پستی     5881947117
آدرس دفتر ازدواج     آذربايجان غربي سلماس خيابان مدرس تقاطع حافظ پاساژ باقرخان طبقه


منبع:ssaa.ir

 
سفره عقد مدل آبي فيروزه اي مدل کیک عروسی تصاویر تزیین سینی حنا کت و شلوار دامادی تصاویر


مرتبط با :

دفاتر ازدواج و طلاق مشهد

صفحه اصلی >لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق مشهد


نام و نام خانوادگی   ابراهيم آخوندي                        

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 107

تلفن تماس                 051-32721616                  کد پستی 9146878458

آدرس دفتر ازدواج   كوي طلاب - بين رسالت 10 و 12 - پلاك 76


نام و نام خانوادگی   ابراهيم فهميده ريزه ائي                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 83

تلفن تماس                051138541115      کد پستی 9165859799

آدرس دفتر ازدواج   مشهد-بين امام خميني 45 و 47


نام و نام خانوادگی   ابوالفضل ايرواني                    

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 48

تلفن تماس                0511-37526053                 کد پستی 9196676316

آدرس دفتر ازدواج   مشهد- بلوار ابوطالب -چهارراه شفا - سمت چپ -پلاك 8


نام و نام خانوادگی   ابوالفضل پارسي                      

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 108

تلفن تماس                 051-38695199                  کد پستی 9179983343

آدرس دفتر ازدواج   بين دانشجوي12و14 پلاك142-طبقه اول


نام و نام خانوادگی   احمد سالاري                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 23

تلفن تماس                0511-8453581                 کد پستی 9184914633

آدرس دفتر ازدواج   مشهد-بلوارفلسطين-فلسطين25-پلاك129


نام و نام خانوادگی   احمد شريفي                             

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 47

تلفن تماس                0511-2229066                 کد پستی 9143795597

آدرس دفتر ازدواج   مشهد _ دريادل؛ خيابان شهيد كاشاني 12؛ پلاك 35


نام و نام خانوادگی   مجيد مقدم براتي                        

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 5

تلفن تماس              051-37614431               کد پستی 9175873915

آدرس دفتر ازدواج   مشهد بلوار فردوسي حد فاصل خ ثمانه و چهار راه مهدوي نرسيده به بانك ملي پ207 طبقه دوم


نام و نام خانوادگی   اسماعيل زارع نفطه                                

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 53

تلفن تماس                0511-7251528                 کد پستی 9187155148

آدرس دفتر ازدواج   چهارراه عبدالمطلب ، بين عبدالمطلب 34-36، پلاك 74


نام و نام خانوادگی   اميرمحمد جعفري                    

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 97

تلفن تماس                0511-8684440                 کد پستی 9188995313

آدرس دفتر ازدواج   بلوار وكيل آباد - بلوار دانش آموز - بين دانش آموز12و14- پلاك104


نام و نام خانوادگی   ايرج فلاح مهنه                        

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 20

تلفن تماس                0511-8922121                 کد پستی 9188978415

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - بلوار دانشجو - نبش دانشجو 27 پلاك 562


نام و نام خانوادگی   جواد عبدي                              

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 86

تلفن تماس                0511-7127091                 کد پستی 9196743515

آدرس دفتر ازدواج   تقاطع عبدالمطلب و موسوي قوچاني ساختمان مهر طبقه اول ( عبدالمطلب 50 )


نام و نام خانوادگی   حامد ضيائي احمدآبادي                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 90

تلفن تماس                0511-6060858                 کد پستی 9184744357

آدرس دفتر ازدواج   بلوار فردوسي حد فاصل چهارراه فرامرز و ميدان استقلال پلاك 349


نام و نام خانوادگی   حبيب الله حبيبي                       

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 10

تلفن تماس                0511-2707994                 کد پستی 9156646367

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - بلوار اول طبرسي - چهارراه گاز شرقي - خيابان نبوت- نبش نبوت 2


نام و نام خانوادگی   حسين اعلمي                            

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 46

تلفن تماس                0511-2745022                 کد پستی 9184963514

آدرس دفتر ازدواج   بلوار طبرسي چهارراه گاز شرقي جنب درمانگاه فجر طبقه فوقاني داروخانه دكتر هاشمي پلاك 1265


نام و نام خانوادگی   حسين حكمي                            

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 116

تلفن تماس                0511-8794205                 کد پستی 9177754553

آدرس دفتر ازدواج   رضاشهر-مقابل مخابرات-پلاك220


نام و نام خانوادگی   حسين رجايي                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 22

تلفن تماس                0511-6657042                 کد پستی 9198713113

آدرس دفتر ازدواج   مشهد جاده قديم قوچان جنب توس 55 پ 199


نام و نام خانوادگی   حسين فتوحي                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 89

تلفن تماس                0511-2768402                 کد پستی 9146877686

آدرس دفتر ازدواج   مشهد چهاراه برق خيابان شيخ صدوق نبش صدوق 16


نام و نام خانوادگی   حسين كتولي                            

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 38

تلفن تماس                0511-6637305                 کد پستی 9189649563

آدرس دفتر ازدواج   مشهد-قاسم اباد-بلوار شريعتي- چهار راه مخابرات نبش شريعتي 28


نام و نام خانوادگی   حسين نيكنام                             

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 87

تلفن تماس                0511-2708223                 کد پستی 91469

آدرس دفتر ازدواج   تقاطع چهارراه گاز و رسالت خيابان رسالت پلاك 589قه 2


نام و نام خانوادگی   حميد انصاري بايگي                               

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 34

تلفن تماس                05118555220   کد پستی 9193865913

آدرس دفتر ازدواج   مشهدخيابان امام رضا (ع)ميدان پانزده خرداد نبش امام رضا 43


نام و نام خانوادگی   خداداد كلاهي اهري                                

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 113

تلفن تماس                0511-8438079                 کد پستی 9185699911

آدرس دفتر ازدواج   مشهد-خيابان شهيد دستغيب -نرسيده به خيابان فلسطين-پلاك 169-طبقه اول


نام و نام خانوادگی   خسرو خسروي نسري                             

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 115

تلفن تماس                0511-2789552                 کد پستی 9155699435

آدرس دفتر ازدواج   كوي طلاب تقاطع بلوار امت وشهيد عليمرداني امت 12پلاك3


نام و نام خانوادگی   سيد احمد وحدتي شبيري                         

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 63

تلفن تماس                0511-5226500                 کد پستی 9184183654

آدرس دفتر ازدواج   ميدان نمايشگاه بين المللي/بلوار ميثاق/ميثاق4/حاشيه ميدان بوستان/مجتمع تجاري گيتي/طبقه اول/واحد 101


نام و نام خانوادگی   سيد جلال شريعتمداري                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 105

تلفن تماس                0511-3418106                 کد پستی 9164775184

آدرس دفتر ازدواج   مشهد بلوار جمهوري اسلامي نبش جمهوري اسلامي 13


نام و نام خانوادگی   سيد جليل احمدي                     

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 11

تلفن تماس                0511-3863131                 کد پستی 9163764348

آدرس دفتر ازدواج   سيدي 35 متري اول جنب بانك ملت


نام و نام خانوادگی   سيد حسن هاشمي                     

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 8

تلفن تماس                0511-6070105                 کد پستی 9188777431

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - بولوار استقلال بين استقلال 10 و ميدان معلم پلاك 50


نام و نام خانوادگی   سيد عبد الله خازني رضوي                     

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 56

تلفن تماس                0511-2228218                 کد پستی 9144378316

آدرس دفتر ازدواج   خيابان آزادي آيت الله بهجت جنب عكاسي عكسيران


نام و نام خانوادگی   سيد علي اكبر رفيعي خراساني                                

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 66

تلفن تماس                0511-2252205                 کد پستی 9144953777

آدرس دفتر ازدواج   مشهد چهارراه مقدم طبرسي كاشاني 5 مقابل پلاك 4


نام و نام خانوادگی   سيد علي حسيني                      

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 6

تلفن تماس                0511-6617576                 کد پستی 9189636315

آدرس دفتر ازدواج   مشهد- قاسم آباد- داخل شريعتي 44-جنب بانك تجارت


نام و نام خانوادگی   سيد مجتبي ترحمي                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 96

تلفن تماس                05112677728   کد پستی 9189937145

آدرس دفتر ازدواج   بلوار توس- نبش توس 97


نام و نام خانوادگی   سيد محمد جواد طبسي حائري                                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 43

تلفن تماس                0511-8544314                 کد پستی 9166675546

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - خيابان تهران - امام رضا 18 - پلاك 46


نام و نام خانوادگی   سيد مصطفي ميركتولي                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 91

تلفن تماس                0511-7269190                 کد پستی 9184997474

آدرس دفتر ازدواج   مشهد چهارراه ابوطالب نبش كلاهدوز50 پلاك 67


نام و نام خانوادگی   سيد هاشم فرحبخش                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 103

تلفن تماس                0511-3649741                 کد پستی 9143765934

آدرس دفتر ازدواج   انتهاي خيابان نواب صفوي - اول پنجراه - فوقاني سراي مرتضوي


نام و نام خانوادگی   سيدابوتراب ذاكري راد                            

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 15

تلفن تماس                0511-6079990                 کد پستی 9177953859

آدرس دفتر ازدواج   بلوار معلم نبش معلم 29


نام و نام خانوادگی   سيدجواد سيدموسوي                                

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 44

تلفن تماس                05118464744   کد پستی 9183773551

آدرس دفتر ازدواج   مشهد-پنج راه سناباد-ابن سينا 18- پلاك 246-طبقه اول


نام و نام خانوادگی   سيدعباس طباطبايي بحرآباد                    

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 99

تلفن تماس                0511-3724425                 کد پستی 9168185573

آدرس دفتر ازدواج   شهرك شهيد رجايي حر17


نام و نام خانوادگی   سيدمحمدرضي طبسي حائري                                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 32

تلفن تماس                0511-8529030                 کد پستی 9136664776

آدرس دفتر ازدواج   خيابان امام رضا [ع] - بين امام رضا 15 و 17- پلاك 567- ط اول


نام و نام خانوادگی   سيدمحمدهاشم بيدار                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 109

تلفن تماس                0511-5025084                 کد پستی 9164635496

آدرس دفتر ازدواج   بلوار پيروزي-نبش ميدان لادن-پلاك93


نام و نام خانوادگی   سيدمهدي موسوي                    

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 58

تلفن تماس                0511-8455737                 کد پستی 9185683514

آدرس دفتر ازدواج   مشهد انتهاي خيابان سناباد روبروي مركز بهداشت استان


نام و نام خانوادگی   سيدهاشم مقدس                        

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 4

تلفن تماس                0511-7333725                 کد پستی 9193913113

آدرس دفتر ازدواج   خيابان مطهري شمالي- نبش چهارراه 35 متري- طبقه فوقاني مسجد


نام و نام خانوادگی   عارف حمدالهي                       

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 26

تلفن تماس                0511-2768922                 کد پستی 9155711111

آدرس دفتر ازدواج   مشهد چهارراه برق طبرسي مقابل ايستگاه اتوبوس


نام و نام خانوادگی   عباس احمدي كوه بناني                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 71

تلفن تماس                0511-3710282                 کد پستی 9177713113

آدرس دفتر ازدواج   استان خراسان رضوي شهرستان مشهد مقدس


نام و نام خانوادگی   عباس بهروزيان                       

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 18

تلفن تماس                0511-7417925                 کد پستی 9155845767

آدرس دفتر ازدواج   مشهد خيابان خواجه ربيع بين 22 و 24 جنب ايستگاه اتوبوس ساختمان مؤيد طبفه فوقاني شبنم


نام و نام خانوادگی   عباس تشكري                          

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 55

تلفن تماس                0511-6658712                 کد پستی 9188644731

آدرس دفتر ازدواج   بلوار توس توس 2/65


نام و نام خانوادگی   عبد الجواد شريعتي كوهبناني                 

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 45

تلفن تماس                0511-8781662                 کد پستی 9177775597

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - رضاشهر بين پيروزي 3 و 5 نبش چهارراه 45 متري


نام و نام خانوادگی   عبدالغفار نادري                       

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 19

تلفن تماس                0511-2121537                 کد پستی 9156875498

آدرس دفتر ازدواج   مشهد خيابان طبرسي شمالي داخل طبرسي26


نام و نام خانوادگی   علي اكبر احمدي (نيك)                           

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 81

تلفن تماس                0511-3711837                 کد پستی 9169733161

آدرس دفتر ازدواج   مشهد - ميدان بار رضوي - بلوار سرخس - بلوار حر - حر11 - دفتر ازدواج شماره 81


نام و نام خانوادگی   علي اكبر صادق زاده                              

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 98

تلفن تماس                0511-7247026                 کد پستی 9145634557

آدرس دفتر ازدواج   مشهد حدفاصل چهارراه خواجه ربيع و شهدا نبش آيت اله عبادي12پ210


نام و نام خانوادگی   علي اكبر قائمي منش                               

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 41

تلفن تماس                0511-2701664                 کد پستی 9148967971

آدرس دفتر ازدواج   بلوار طبرسي اول خيابان طلوع طلوع 3 پلاك27


نام و نام خانوادگی   علي خوش زبان                       

استان/حوزه ثبتی     خراسان رضوي  / مشهد        شماره دفتر ازدواج 114

تلفن تماس                0511-7235717                 کد پستی 9185647855

آدرس دفتر ازدواج   بلوار سازمان آب جنب اداره ميراث فرهنگي پلاك 147


نام و نام خانوادگی   علي خيرجو                      

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 28

تلفن تماس            0511-6096438             کد پستی 9188678738

آدرس دفتر ازدواج ازادشهر-امامت 19-پلاك119


نام و نام خانوادگی   علي قدمگاهي                    

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 29

تلفن تماس            0511-2560748             کد پستی 9157738117

آدرس دفتر ازدواج مشهد طلاب طباطبايي26 بعد از چهارراه دوم پ212


نام و نام خانوادگی   علي كاربر فرخاني             

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 94

تلفن تماس            0511-7633628             کد پستی 9313619743

آدرس دفتر ازدواج كوي اميرالمومنين 20 متري يزدان دوست بين ذوالفقار و خيبر پلاك 167


نام و نام خانوادگی   عليرضا بهشتي سعادت                     

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 1

تلفن تماس            0511-6084101             کد پستی 9999911111

آدرس دفتر ازدواج بلوار استقلال- بين استقلال 1 و 3- پلاك 69-طبقه دوم


نام و نام خانوادگی   غلامرضا حيدري               

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 77

تلفن تماس            0511-2769458             کد پستی 9184939711

آدرس دفتر ازدواج مشهد -سي متري طلابنبش مفتح 23 طبقه فوقاني بانك تجارت


نام و نام خانوادگی   قاسم شمس آبادي                

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 60

تلفن تماس            0511-3683377             کد پستی 9153118915

آدرس دفتر ازدواج مشهد-پنج راه بلوار وحدت نبش وحدت23


نام و نام خانوادگی   قاسم قاسمي                       

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 73

تلفن تماس            0511-7328567             کد پستی 9147916856

آدرس دفتر ازدواج مشهد.خيابان گاز.بين 8 و 10.روبروي شيريني سراي سادات


نام و نام خانوادگی   قدرت اله قدسي راد                         

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 9

تلفن تماس            0511-6050475             کد پستی 9188614663

آدرس دفتر ازدواج مشهد-بلوار معلم -معلم 3-پلاك1


نام و نام خانوادگی   كريم اسدي                       

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 100

تلفن تماس            0511-8688878             کد پستی 9179136477

آدرس دفتر ازدواج مشهدكوي اب و برق بين فكوري 13 و سه راه ويلا شماره 124


نام و نام خانوادگی   مجيد زاهدي                     

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 76

تلفن تماس            0511-2766897             کد پستی 9157713365

آدرس دفتر ازدواج مشهد انتهاي30متري طلاب بلوار امت مقابل پارك امت ساختمان مدرسه علميه امام باقر (ع)طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی   محسن بازوبندي                 

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 31

تلفن تماس            0511-6665199             کد پستی 9198167146

آدرس دفتر ازدواج بلوار توس بعد از توس 75 قطعه دوم جنب املاك ايرانمهر طبقه فوقاني


نام و نام خانوادگی   محمد اكبري                     

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 12

تلفن تماس            0511-7618145             کد پستی 9185835778

آدرس دفتر ازدواج مشهد بلوار دستغيب خيابان بيستون بين بيستون 12 و 14 پلاك 9


نام و نام خانوادگی   محمد انتظامي                   

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 21

تلفن تماس            0511-8468463             کد پستی 9137788194

آدرس دفتر ازدواج احمد آباد بلوار بعثت 4طبقه فوقاني داروخانه دكتر بهرامي فر


نام و نام خانوادگی   محمد حسن جلالي               

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 104

تلفن تماس            0511-8436383             کد پستی 9138753431

آدرس دفتر ازدواج مشهد- خيابان صاحب الزمان- نبش صاحب الزمان 5 پلاك1/62


نام و نام خانوادگی   محمد حسن حفيظي             

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 85

تلفن تماس            0511-6212285             کد پستی 9186148631

آدرس دفتر ازدواج بلوار شاهد بين شاهد 59 و 61 پلاك 545


نام و نام خانوادگی   محمد حسن يزداني             

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 40

تلفن تماس            0511-8816145             کد پستی 9178617644

آدرس دفتر ازدواج مشهد- بلوار هاشميه- هاشميه 22- كوچه اول سمت راست - پلاك 1/1- طبقه اول - واحد يك


نام و نام خانوادگی   محمد حسين امانپور                         

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 24

تلفن تماس            0511-6053231             کد پستی 9188866441

آدرس دفتر ازدواج مشهد بولوار معلم 14پلاك72


نام و نام خانوادگی   محمد حسيني طباطبايي                    

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 112

تلفن تماس            0511-3654615             کد پستی 9153915595

آدرس دفتر ازدواج مشهد پنجراه پايين خيابان اول خيابان سرخس(شهيد عباسپور) پلاك 32 دفتر رسمي ازدواج 112 مشهد


نام و نام خانوادگی   محمد رزمجو                    

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 30

تلفن تماس            0511-5215195             کد پستی 9184175577

آدرس دفتر ازدواج مشهد مقدس - قاسم آباد - شهرك لشكر - نبش شهيد فلاحي 4- پلاك 2


نام و نام خانوادگی   محمد رضا بهارلو قره بلطاقي                         

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 25

تلفن تماس            0511-7341250             کد پستی 9147663118

آدرس دفتر ازدواج بين آيت اله عبادي 75 و 77 پلاك 498/6


نام و نام خانوادگی   محمد عباس پور                 

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 79

تلفن تماس            0511-7415370             کد پستی 9199736546

آدرس دفتر ازدواج مشهد بولوار خواجه ربيع بولوار 22بهمن، نبش22 بهمن16 پلاك206


نام و نام خانوادگی   محمد علي رجائي               

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 74

تلفن تماس            0511-8545662             کد پستی 9166634551

آدرس دفتر ازدواج مشهد خيابان نخريسي فدائيان اسلام 6


نام و نام خانوادگی   محمد علي عالمي بايگي                    

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 111

تلفن تماس            0511-2730599             کد پستی 9146916778

آدرس دفتر ازدواج مشهد طلاب شيخ صدوق 1 پلاك 172


نام و نام خانوادگی   محمد علي مهديان پناه                      

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 16

تلفن تماس            0511-7315772             کد پستی 9194947141

آدرس دفتر ازدواج مشهد كيلومتر20 جاده فريمان روستاي جيم آباد روبروي مدرسه وحدتي ومشهد عبادي 100 پلاك 18


نام و نام خانوادگی   محمد مهدي ظفرپزنده يزد                 

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 50

تلفن تماس            0511-3714464             کد پستی 9169984643

آدرس دفتر ازدواج مشهد شهرك شهيدرجائي حر 28 مقابل اروند27


نام و نام خانوادگی   محمدابراهيم شريعت زاده                  

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 3

تلفن تماس            0511-7612227             کد پستی 9187813614

آدرس دفتر ازدواج مشهد بلوار سجادبزرگمهر شمالي 2 ساختمان 27 طبقه همكف


نام و نام خانوادگی   محمدجواد قنبريان گوارشكي               

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 7

تلفن تماس            0511-7286362             کد پستی 9195836731

آدرس دفتر ازدواج چهارراه ميدان بار ابتداي مطهري شمالي جنب بانك مسكن


نام و نام خانوادگی   محمدرضا شيدائي پستكي                  

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 27

تلفن تماس            0511-2140404             کد پستی 9157878781

آدرس دفتر ازدواج ابتداي خيابان پنجتن - ميلان داروخانه


نام و نام خانوادگی   محمدعلي ايراندوست                       

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 39

تلفن تماس            0511-3710020             کد پستی 9169855954

آدرس دفتر ازدواج شهرك رجائي كوچه حر7


نام و نام خانوادگی   محمدمهدي يزداني كمرزرد                

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 51

تلفن تماس            05112194074 کد پستی 9156713347

آدرس دفتر ازدواج مشهد - بلوار طبرسي شمالي - قبل از طبرسي1 - پلاك 73


نام و نام خانوادگی   محمود سالاري                  

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 72

تلفن تماس            0511-5424053             کد پستی 9184914669

آدرس دفتر ازدواج جاده قديم قوچان نرسيده به سه راه فردوسي جنب داروخانه


نام و نام خانوادگی   محمود شريف روحاني                     

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 49

تلفن تماس            0511-7256988             کد پستی 9139993559

آدرس دفتر ازدواج خيابان توحيد/توحيد 4 پلاك 5


نام و نام خانوادگی   مرتضي نصرآبادي                         

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 37

تلفن تماس            0511-6636255             کد پستی 9187111111

آدرس دفتر ازدواج مشهد قاسم آباد بلوار شاهد نبش شاهد 69


نام و نام خانوادگی   مسعود حاج حسينيان                        

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 88

تلفن تماس            0511-6581800             کد پستی 9198117545

آدرس دفتر ازدواج مشهد- قاسم اباد -تقاطع شاهد و انديشه -روبروي بستني شاد- پلاك1055


نام و نام خانوادگی   مصيب رنجبر قره مقصودي             

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 13

تلفن تماس            0511-2739863             کد پستی 9149778831

آدرس دفتر ازدواج مشهد جاده سيمان اول رسالت 57 پلاك 6


نام و نام خانوادگی   مهدي باقري شانديز                         

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 17

تلفن تماس            0511-6236185             کد پستی 3719666391

آدرس دفتر ازدواج شهرك غرب (قاسم آباد)-ميدان حجاب(ابريشم)-رستگاري10-پلاك1-طبقه دوم


نام و نام خانوادگی   مهدي تشكري صالح                        

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 42

تلفن تماس            0511-2146309             کد پستی 9156745657

آدرس دفتر ازدواج مشهد- بلوار دوم طبرسي بين 5 و 7-پلاك 281


   مهدي درودي                    

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 36

تلفن تماس            0511-7319208             کد پستی 9148986897

آدرس دفتر ازدواج مشهد- انتهاي مطري شمالي- چهارراه استكي - جنب بانك صادرات -طبقه فوقاني نمايشگاه فرهنگ


نام و نام خانوادگی   مهدي شريعتي                   

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 33

تلفن تماس            0511-2706937             کد پستی 9155915688

آدرس دفتر ازدواج سيمتري طلاب-مفتح 14 -بعد از چهارراه اول-قطعه دوم


نام و نام خانوادگی   موسي الرضا علي محمدي                 

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 35

تلفن تماس            0511-3926999             کد پستی 9165165738

آدرس دفتر ازدواج شهرك طرق شهيد ساعي45پلاك22


نام و نام خانوادگی   هاشم هاشم زاده هاشمي                     

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 2

تلفن تماس            0511-7297836             کد پستی 9184795979

آدرس دفتر ازدواج مطهري جنوبي 28 بعد از چهارراه اول جنب پلاك 81


نام و نام خانوادگی   يعقوب عطاپور                  

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 101

تلفن تماس            0511-3648201             کد پستی 9167615953

آدرس دفتر ازدواج مشهد بلوار 17 شهريور 17 شهريور شمالي 6 ( خيابان شهيد آيت الله صدوقي ) مقابل شهيد آيت الله صدوقي 1 پلاك 62


نام و نام خانوادگی   يوسف رزاق منش               

استان/حوزه ثبتی    خراسان رضوي  / مشهد       شماره دفتر ازدواج 92

تلفن تماس            0511-7418751             کد پستی 9149911111

آدرس دفتر ازدواج خواجه ربيع _ نبش خواجه ربيع 14 _ دفتر ازدواج 92


منبع:ssaa.ir

 
تزیین جا حلقه عروس و داماد تزیین سبد عروس تزیین شمع سفره عقد تزیین جام عسل برای سفره عقد


مرتبط با :

سردفتر


سردفتر

سر دفتر ، پس از نهاد قضا، نهاد تنظیم کنندگان سند از قدیمی ترین نهادهای حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرارداشته و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده‌است. در جامع‌التواریخ خواجه رشیدالدین فضل‌الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی گردید. ولی این امر مهم تا ظهور مشروطه نهادینه نگردید.

سردفتر (یا سردفتردار) شخصی است که اداره امور دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر ازدواج و طلاق را بعهده دارد.

دفتر اسناد رسمی (یا دفترخانه یا محضر) نهاد مدنی وابسته به قوه قضائیه ایران برای تنظیم و ثبت رسمی اسناد است که بصورت مستقل و بدون وابستگی مالی به حاکمیت سیاسی اداره می‌شود. دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد واملاک، اداره کل ثبت استان‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی کانون سردفتران و دفتر یاران به طور مرتب بازرسی می‌شوند. یعنی یکی از بیشترین نظارت‌ها در بین تمامی دستگاه‌ها بر این صنف اعمال می‌شود.

سردفتر در دفاتر اسناد رسمی بر طبق قانون، تمامی معاملات، اسناد رسمی و خواسته های حقوقی افراد را ثبت کرده و گواهی می کند. سردفتران بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب می شوند. سازمان ثبت باید برای انتصاب سردفتران اسناد رسمی نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران را نیز جلب نماید.

دفاتر ازدواج و طلاق از نهادهای تخصصی مدنی هستند که بخشی از وظایف اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را انجام می‌دهند. این دفاتر از نظر مالی مستقل هستند و به طور خصوصی اداره می‌شوند.

سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق کلیه امور مربوط به ثبت ازدواج، طلاق یا هر دو را به صورت شرعی و قانونی انجام می دهد.

در ادامه اطلاعات کاملی از وظایف، دانش و مهارت لازم، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازارکار و آینده شغلی و میزان درآمد سردفتران ارائه می شود.


وظایف سردفتری

تنظیم و ثبت کردن اسناد مالی و غیرمالی مطابق مقررات و قانون (مانند سند مالکیت منزل، زمین، ماشین و …، وثیقه نامه، اجاره نامه و …)
بررسی هویت طرفین معامله با بررسی و کنترل اسناد لازم برای احراز هویت
دادن سواد مصدق یعنی رونوشت گواهی شده از اسناد ثبت شده به اشخاصی که طبق مقررات حق گرفتن آن را دارند و آن اشخاص عبارتند از متعاملین و اشخاص ذینفع وکسانی که دادگاه دستور اعطای رونوشت سندی را به آنها داده است .
تصدیق صحت امضا یا گواهی امضای اشخاص برای مصون ماندن از تردید و انکار
قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند مانند وصیت نامه

وظایف سردفتر دفاتر ازدواج و طلاق

    تنظیم و آماده سازی مدارک مورد نیاز قبل از ازدواج وطلاق
    دادن معرفی نامه برای انجام آزمایش خون قبل از ازدواج
    توضیح شرایط ضمن عقد یا طلاق برای دو طرف
    خواندن صیغه عقد و طلاق
    انجام امور ثبت رسمی و قانونی ازدواج و طلاق
    مهارت و دانش مورد نیاز
    آشنایی با کلیه قوانین حقوقی و ثبتی کشور
    داشتن ارتباطات اجتماعی مناسب
    قابل اعتماد و امانت دار بودن
    داشتن دقت زیاد و توجه به جزئیات
    داشتن حس مسئولیت پذیری
    تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل سردفتری
    سردفتری- افراد زیر می توانند با طی مراحل مربوطه وارد شغل سردفتری اسناد رسمی شوند :
    اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا فقه در رشته الهیات باشند.
    کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضائی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.
    سایر افراد دارای مدرک لیسانس بشرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری (دفتریار معاون دفترخانه و نماینده ثبت است)
    اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آئین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.
    دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده ۱۰ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶  باشند به شرط داشتن ۵ سابقه دفتریاری.
    دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول
    دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و ۱۵ سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب مستمر داشته باشند.
    لازم به ذکر است سن سردفتران اسناد رسمی در بدو اشتغال نباید از ۲۴ سال کمتر و از ۵۰ سال بیشتر باشد.

انتصاب سردفتران از راه های زیر صورت می گیرد :

۱-  از طریق آزمون سالانه ی سردفتری در شرایطی که  :

در اثر افزایش جمعیت، یا افزایش تعداد معاملات طبق شرایط مندرج در قوانین نیاز به تاسیس دفترخانه جدید وجود داشته باشد

یا اینکه بدلیل انفصال دائم از خدمت، یا عدم معرفی جانشین توسط سردفتر یا وارثین وی دفترخانه‌های فاقد سردفتر در کشور وجود داشته باشند.

در شهریور ماه هر سال آگهی آزمون سردفتری اسناد رسمی در برخی روزنامه‌های کشور منتشر می‌شود که افراد واجد صلاحیت از طریق آزمون، انتخاب و انتصاب می شوند .افراد در صورت قبولی در این آزمون، گزینش و طی مراحل کارآموزی سردفتر اسناد رسمی می شوند.

۲-  از طریق معرفی جانشین از طرف سردفتری که در شرف بازنشستگی است.

چون واجد صلاحیت بودن سردفتران امری مهم تلقی می‌شود لذا قانون گذار سعی نموده که از ظرفیت و تجربه خود سردفتران نیز برای انتخاب سردفتران جدید واجد صلاحیت و مورد اعتماد استفاده نماید. به همین دلیل است که سردفتر صرفا در زمان رسیدن به بازنشستگی پایان دوره خدمتی و اوج تجربه کاری حق معرفی جانشین را دارد.

این موضوع باعث می‌شود که تغییر مدیریت ناگهانی دفترخانه در کار ارباب رجوع ایجاد اختلال ننماید و کارکنان و پرسنل دفترخانه امنیت شغلی بیشتری احساس نمایند. چنانچه فرد معرفی شده موفق به جلب موافقت قوه قضاییه شود، بعنوان جانشین سردفتر بازنشسته در دفترخانه منصوب خواهد شد. البته در بسیاری از موارد امتیاز سردفتری سردفتران فوت شده یا در شرف بازنشستگی، به افراد تایید شده از سوی قوه قضاییه با مبالغ نسبتا بالایی، فروخته می شود.

برای ورود به شغل سردفتری دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، افراد با تحصیلات زیر می توانند اقدام کنند :

    دارندگان مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق ، علوم ثبتی ، الهیات و معارف اسلامی ( گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی )
    دارندگان گواهی پایان سطح با تایید شورای مدیریت حوزه علمیه قم
    دارندگان گواهی افتاء از مراجع مسلم اهل سنت که به تایید رییس قوه قضاییه رسیده باشد.
    روحانیونی دارای حداقل مدرک تحصیـلی کارشناسی در رشتـه های ادبیات ( زبان فارسی و عرب ) ، فقه و اصول ، تفسیر ، علوم قرآنی ، حدیث ، الهیات و معارف اسلامی
    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هر سال آزمونی کتبی برای سردفتری ازدواج و طلاق برگزار می کند که افراد دارای شرایط لازم می توانند در آن شرکت کنند.
    علاوه بر مدرک تحصیلی، سایر شرایط لازم برای شرکت در آزمون سردفتری دفاتر ازدواج و طلاق، تدین به دین مبین اسلام، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت فقیه و قانون اساسی، ملتزم به احکام شرعی، دارا بودن حداقل ۲۵ سال شمسی، حسن شهرت، توانایی انجام کار و داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه ی عمومی می باشد.
    سردفتر طلاق از بین سردفتران شاغل که حداقل ۵ سال سابقه داشته باشند و یا افرادی که علاوه بر شرایط مقرر در این نظامنامه دارای ۳۰ سال باشند انتخاب خواهند شد.
    افراد واجد شرایط می توانند با قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش و کارآموزی ، با داشتن امکانات مالی کافی دفاتر خود را راه اندازی کنند.  معمولا در این بخش افراد ابتدا سردفتر ازدواج می شوند و پس از کسب تجربه و قبولی در آزمون می توانند سردفتر طلاق شوند.
    لازم به ذکر است که خانم ها نمی توانند در آزمون سردفتری شرکت کرده و سردفتردار (چه دفاتر ازدواج و طلاق و چه دفاتر اسناد رسمی) شوند.

میزان درآمد سردفتران

سردفتری- درآمد سردفتران با توجه به عواملی از جمله محل دفتر، میزان معاملات و … متفاوت است. برخی از دفترخانه ها درآمدهای ناچیز و برخی درآمدهای کلان دارند.

در چند سال قبل تعداد زیادی سردفتر جدید مجوز کار دریافت کرده اند تا این درآمدهای کلان به طور متعادل بین همه دفاتر اسناد رسمی تقسیم شود. اما این کار موثر نبود تا جایی که برخی دفاتر اسناد رسمی، آن هم دفترخانه‌های واقع در تهران و برخی از شهرها، اگر سهمیه انتقال اسناد دولتی به ایشان نرسد، رسماً باید محل کار خود را تعطیل کرده و به دنبال کار مناسب‌تری بگردند.

به طور کلی در دوره های رونق خرید و فروش خانه، مشاسین، ویلا و … کار بیشتر این افراد نیز از رونق خوبی برخوردار می باشد. برعکس در هنگام رکود، صاحبان عمده دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور از آینده شغلی خود به شدت نگران هستند.

با توجه به ممنوعیت سردفتران اسناد رسمی از انجام امور تبلیغاتی و ممنوعیت از اشتغال به امور تجارت و شغلهای دیگر قاعدتاً حکومت می بایست حداقل های هزینه معیشت این صنف را تضمین نماید که در عمل این اتفاق رخ نمی دهد.  این درحالی است که بسیاری از سردفتران اسناد رسمی، حتی برای تأمین مالی نیازهای اولیه خود یعنی مکان، کارمند، آبدارچی و تجهیزات دفترخانه- به خصوص در دوران رکود – با مشکل روبه‌رو هستند.

برخی دفاتر اسناد رسمی که به روش‌های گوناگون توانسته‌اند انحصار نقل و انتقال اسناد بانک‌های دولتی و خصوصی را برای خود بگیرند، از درآمد بسیار کلان و هنگفتی برخوردارند.

بنا بر تصوری که میان مردم است، صاحبان دفاتر اسناد رسمی با این همه هزینه انتقال سند قطعا دارای درآمدهای کلان هستند؛ حال آن‌که از کل هزینه انتقال سند، مبلغ نسبتا کمی به عنوان حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی منظور می‌شود .

وجوهی که معمولا در دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود عبارتند از :

    حق التحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.
    حق الثبت به ماخذ ماده ۱۲۳ قانون اصلاحی قانون ثبت.
    مالیات و حق تمبر برابر مقررات مالیاتی.
    سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

شخصیت های مناسب این شغل سردفتر

در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و … برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.

به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.

منبع:e-estekhdam.com

 

مطالب مرتبط :

امضاهای مورد نیاز برای ثبت واقعه ازدواج

شرایط معرفین

شرایط شهود ازدواج

ثبت واقعه ازدواج به وسیله قائم مقام قانونی

زوجین یا یکی از آنها فارسی ندانند.

زوج خواهان ازدواج دوم باشد

زوجین یا یکی از آنها از تبعه بیگانه باشد.

زوجین یا یکی از آنها کارمند نیروهای مسلح باشد

زوجین یا یکی از آنها بی سواد باشد.

زوجین یا یکی از آنها کر، کور، یا گنگ باشد

زوجه باکره

وضعیتهای خاص زوجین

مدارک تحویلی به زوجین توسط سر دفتر ازدواج

گواهی های پزشکی

سند چیست و عقد نامه چگونه سندی است؟

مسائل مربوط به سند عقد نامه

تشریفات تحویل دفتر ثبت ازدواج به سر دفتر و مقررات کار با آن

اجرای مفاد سند ازدواج

موارد منع ثبت ازدواج

مسائل مربوط به شرایط ضمن عقد ازدواج

سردفتر

مسائل مربوط به مهر در زمان ثبت واقعه ازدواج

از جمله عواملي که سلامت خانواده را تهديد مي کنند
تلفن : 02177246602

همراه : 09121190250-09391190250

آدرس جدید سالن عقد خاطره: مترو سرسبز 20 متر بطرف دردشت پلاک 640 طبقه 1 واحد2

مشاوره در امور مربوط به ازدواج (مهریه,نفقه,اجرائیه,رونوشت و ...) و پاسخگویی به سوالات شرعی و حقوقی در زمینه ازدواج دفتر ازدواج 163
بالای صفحه